donderdag 15 oktober 2015

De sleutel tot sympathie!

Wat mij altijd enorm boeit, zijn groepsprocessen: hoe gaan mensen met elkaar om? Hoe kan het dat het ene "type" je beter ligt dan het andere? Hoe is het mogelijk dat je elkaar gewoonweg gevoelsmatig begrijpt? Vanuit de praktische mensenkennis zijn daar allerlei theorieën over. De psycho-physiognomie (breek je tong niet ;-)) is zo'n specifieke benadering van mens vanuit de totale lichaamsvorm en één van de interessante onderdelen van de praktische mensenkennis. In het sympathiek vinden van een persoon is het niet alleen het gezicht dat je wel of niet aanstaat, maar spelen de onderlinge verhoudingen- en vormen van een lichaam ook een hele belangrijke rol hierin.

Ben het mens dat je zelf graag zou ontmoeten.  

Zegt een wijze spreuk, want dat wat je uitstraalt, komt op jouw pad! Het is dan ook niet vreemd dat onderzoeken uitwijzen dat we personen die een beetje op ons lijken qua uiterlijkheden, vaak ook sneller aardig vinden! Niet iedereen past van oorsprong bij elkaar, al doet men soms nog zo zijn best!
Er zijn verschillende factoren die meespelen in een stuk herkenning van jezelf in een ander. Lichamelijke vormen, gelaatskenmerken en natuurlijke (ongeremde) lichaamstaal beïnvloeden onze visie op een ander. Elke verschijningsvorm brengt veel informatie met zich mee, meer dan wij meestal denken. Carl Huter beschreef de basale menselijke vormen als de drie menselijke natuurtypen: 

- Gevoelsaard (ectodermaal- of geel type)
- Bewegingsaard (mesodermaal- of rood type)
- Voedingsaard  (endodermaal- of blauw type)

Deze structurenleer vindt zijn oorsprong in de kiembladenleer die men kent vanuit de embryologie. Belangrijk om te weten is dat elk mens alle drie de kiembladen bezit en er dus een scala aan verdelingen van deze kiembladen is, waardoor er talloze verschillende lichaamsvormen bestaan. Elke opzichzelfstaande structuur heeft hele specifieke lichamelijke- en geestelijke kenmerken en hiermee eigen talenten en karaktereigenschappen. Dit kan ervoor zorgen dat sommige types elkaar mogen of dat er ronduit een antipathie bestaat tegen een bepaald soort mens. Hierbij is het zo dat gelijkgestemden (lees mensen met ongeveer dezelfde lichamelijke vormen) elkaar begrijpen en dus aantrekken. Er is in dat geval een sympathie!

Naast lichaamsvormen spelen herkenningen in gelaatstrekken eveneens een rol. In vriendinnengroepen zie je bijvoorbeeld vaak dezelfde "types" als het gaat om lichamelijke vormen. Evenzeer kan het voorkomen dat er gelijkenissen zijn in gelaatsvormen zoals bijvoorbeeld brede monden, een goed aanwezige neus of scherp gevormde ogen. Ook in teams binnen bedrijven of beroepsgroepen ziet men dit soort praktijken terug. Een grappig "weetje" hierbij is dat de "smaak", of beter gezegd de structuur, van de persoon die de werknemers binnen de teams aanstelt hierbij van invloed is. Zo zie je niet zelden dat er bij een verandering van een leidinggevende of directeur, er ook (vrijwillige) veranderingen optreden binnen de samenstelling van een team. Ook hiervoor geldt dus: dat wat je uitstraalt trek je aan. Niet onbelangrijk om je te realiseren in zo'n verantwoordelijke functie, lijkt mij.


Kijk jij nog verder dan je neus lang is?


Het is interessant om te kijken naar de interactie in een groep mensen wat betreft aantrekken en afstoten. Hoewel er talloze verschillende mensen en ook menselijke structuurvormen bestaan , is het heel interessant om te bekijken wat lichamelijke- en geestelijke herkenning binnen groepen met idividuen kunnen doen.
Zo kunnen veel dezelfde structuurvormen op een werkvloer een grote kracht zijn: de gemeenschappelijke doelen en idealen zijn tenslotte hetzelfde. Men begrijpt elkaar op verschillende niveaus. Het gevaar hierachter is eenzijdigheid, vaste routine en niet meer verder kunnen kijken dan de neus lang is.Vastroesten en moeite met vernieuwing ligt in dit geval op de loer. Wanneer men binnen een gelijkgestemde groep een persoon met een totaal andere structuurvorm plaatst, kan het zijn dat er gedeeld onbegrip vanuit de gelijkgestemde groep naar deze persoon optreedt. Pesten op de werkvloer is niet zelden een gevolg hiervan.

Wanneer totaal verschillende structuren met elkaar moeten samenwerken, kan dat een kracht zijn wanneer het gaat om bijvoorbeeld een veelzijdig proces of project. Nadelig kan zijn dat doelen onduidelijk zijn voor de verschillende menstypes en de sterkere structuren van de groep gaan overheersen. Onvrede ligt dan op de loer en kliekvorming kan ontstaan vanuit de ontembare drang naar herkenning en gevoelsmatige erkenning.

Zou het niet mooi zijn als wij allemaal wat meer zouden stilstaan bij de dieper liggende oorsprong van sympathie en antipathie. Om ons hierbij af te vragen waarom wij ergens goed gedijen OF juist het gevoel hebben een buitenbeentje te zijn. Niet iedereen past van nature bij elkaar, al doet men soms nog zo zijn best. Wel is het mogelijk begrip op te brengen voor dat wat je niet of minder aantrekt in een ander mens.  

zondag 4 oktober 2015

Emoties tekenen op een gezicht! Gelaatkunde meets Illeke @ The Big Draw.

Ihlja aka Illeke ;-)
Vandaag was ik te gast op de Illeke workshop bij Hoppenbrouwers tekenen & schilderen in Eindhoven. Misschien kennen jullie deze talentvolle illustratrice nog uit een vorig blog van mij, die van de kiembladswitch (voor die het lezen wil klik hier). De workshop die Illeke vandaag hier verzorgd, is georganiseerd in verband met "The big draw". Dit is een event met een educatieve missie dat mensen wil aanzetten tot creativiteit en daarnaast tevens "de tekening" in het zonnetje wil zetten. Ik kan me voorstellen dat je je afvraagt wat tekenen nou met gelaatkunde te maken heeft....nou, VEEL meer dan je denkt! (En ook ik dacht ;-))

Hoofdregels

Om een goede tekening te maken van een gezicht, zijn er wat regels om je aan te houden. Ihlja legt dat haarfijn uit tijdens haar tekenworkshop. Wat belangrijk is om te weten hoe je emoties weergeeft in een gezicht op papier. Wenkbrauwen spelen hier een grote rol bij. Eén voor één worden er verschillende emoties in het gezicht besproken: WAT zie je nou eigenlijk precies, wat verandert er als een emotie in het gezicht te zien is en...HOE teken je dat dan?
Concentratie!
Ondertussen spat de concentratie er vanaf bij de deelnemers. Zowel groot als klein zie je duiken in de papierenwereld van de menselijke emotie. Volop wordt er gepoogd om de emoties in de voorgedrukte hoofdjes op papier weer te geven. Geweldig om te zien dat elk mens, klein en groot "weet" hoe een boos, verdrietig, blij of verbaasd eruit ziet op papier. Zo bijzonder eigenlijk dat dit zo natuurlijk is. Een bewijs dat elk mens emoties lezen kan op een gezicht. Het zit in ons opgeslagen, hoewel toch ook duidelijk te zien is aan de tekenaars dat het de nodige inspanning en denkwerk vergt. De jongere telgen lijken er bijzonder genoeg wat minder moeite mee te hebben. Na een minuut of tien en 5 emoties verder heeft iedereen een mooi lijstje met hoofdjes en ja hoor, het is helemaal duidelijk welke emoties we horen te zien. Wat geweldig is dat! Iedereen is toch een beetje trots dat het zo goed gelukt is!

Prachtige emoties...
De volgende stap is het plaatsen van een gezicht in een getekend hoofd. Het klinkt wat raar misschien, maar ik had als gelaatkundige daar nog nimmer over nagedacht! Het blijkt dat je het gezicht optisch wat laag kan plaatsen op het hoofd wanneer je iemand jonger wil uitbeelden. Hierbij draait het om de verhoudingen van het hoofd en het gezicht. Logisch eigenlijk, want iedereen weet dat een baby een relatief groot hoofd bezit. Daarnaast hebben kinderen doorgaan een klein ondergedeelte van het gezicht en het gezicht is verhoudingsgewijs wat kleiner dan van een ouder
persoon. Leuk! Alles draait dus óók bij papieren gezichten om het kijken naar verhoudingen!

Aan het einde van de middag ging iedereen tevreden naar huis met kennis en creatie! Lijkt mij dat "The big draw" zijn doel hier zeker heeft bereikt!

zaterdag 3 oktober 2015

Praat geen poep.... :-). Reflexzones van de darmen in het gezicht.

Alles in een lichaam staat met elkaar in verbinding. Lichaam en geest werken samen, of niet. Dat kan natuurlijk ook. Ook bij kleine mensjes werkt dit zo, alleen dan op een nog subtieler niveau. Een kinderlijf is super gevoelig voor allerlei invloeden en stoffen van buiten af en de afweer moet nog worden opgebouwd voor "gevaarlijke" stoffen van buitenaf. De organen die een hele grote rol daarin spelen zijn de darmen. Het is bijzonder wat ons spijsverteringsstelsel ons toch allemaal te vertellen heeft, ook in ons gezicht!

De florissante darmflora

Darmen zijn behoorlijk ingewikkeld. Er speelt zich heel wat af, daarbinnen in die buik. Een specialist op dit gebied is de oprichtster van de groene vrouw: Nienke Tode- Gottenbos. Zij vertelde op de afgelopen lesdag honderduit over wat er zich allemaal in de darmen afspeelt en wat er daarbij mis kan gaan.
Natuurlijk heb ik haar "stilletjes" door mijn "analyse-oog" gehaald ;-).  Haar lichaamsvormen een verraden een talent op het endodermale kiemblad (waar o.a. de spijsverteringsorganen uit worden gemaakt in de embryonale fase). Vast geen toeval dat dan ook precies daar haar interesse en kennis naar uitgaat. Zo werkt dat vaker bij mensen, waar de kiembladen zichtbaar uitblinken in hun vormen, ligt ook een talent. Zoals mensen met een goed ontwikkeld mesoderm (waar ons bewegingsapparaat uit vandaan komt) vaak goed zijn in het beoefenen van sport.
Een summiere verdeling van de reflexzones van de darmen
De "groene vrouw" vertelde honderduit over darmen en poep en de linken met en naar ons lichaam, zo boeiend dat ik er nog uren naar had kunnen luisteren. Voor degene met interesse, vragen of lichamelijke klachten op dit gebied. Check haar website maar eens: http://www.groenevrouw.nl  een regelrechte aanrader!
 
Dat de darmflora al generaties lang heel wat te verduren heeft gekregen is onvermijdelijk: leefstijl verandert, stress neemt toe en ons eten wordt er niet bepaald gezonder op met alle bewerkingen en toevoegingen.
In gelaatkunde consulten zie ik eveneens regelmatig het resultaat van een slechte darmflora. Reflexzones van organen vertegenwoordigen zich namelijk in ons gezicht, dus ook die van de darmen zijn er te vinden. Dat houdt in dat gezondheid letterlijk van het gezicht is af te lezen.

Lip lezen

Dat is wat je moet doen om te weten hoe het met je meters lange vriend gesteld is. Even voor de duidelijkheid: het gaat hierbij niet om de woorden die er tussen vandaan komen, maar om hoe ze eruit zien. Zowel de onder als de bovenlip weerspiegelen de, al dan niet gezonde, darmen. Alle "soorten' darmen zijn erop te vinden: van 12-vingerige darm, naar dunne darm en dikke darm. Darmen kennen daarnaast vele onderverdelingen. Ook deze kleinere verdelingen zijn zichtbaar op de lippen voor de goed getrainde lezer. Deze kennis over ziekteleer in het gelaat heet de patho-physiognomie en staat volkomen los van de Oosterse zienswijze met betrekking tot orgaanzones in het gezicht, zoals face mapping. Het zijn twee totaal verschillende visies op de ziekteleer die zichtbaar is in het gelaat.

"Lip lezen" is best een lastige zaak
Bij het kijken naar reflexzones middels de westerse gelaatkunde vorm, wordt er gekeken naar de vormen van de lippen. Deze geven informatie over het basale kiemblad talent van de darmen. Dat wil zeggen: of de darmen vanuit hun aanleg goed kunnen werken, of dat ze van nature juist wat minder begaafd zijn in hun primaire taak: het verteren.
De lipkleur laat zien of er sprake is van een overmatig actieve- (zoals bijvoorbeeld bij diarree of ontstekingen) of juist een tragere darmwerking (bijvoorbeeld obstipatie of een stilliggende darm).
De vochthuishouding van de darmen is te zien aan de mate van droogte van de lippen, plus eventuele oneffenheden en vlekjes zichtbaar op en rond de lippen.
Tenslotte weerspiegelen de plooitjes op de lip de darmplooien die er horen te zijn. Een gladde lip, zoals veel dames mooi vinden, is dus eigenlijk een uiting van een darm die niet in orde is.

In mijn werk als verpleegkundige heb ik heel wat lippen kunnen lezen op het gebied van darmaandoeningen en ik kan je vertellen hoe fantastisch goed lippen kunnen laten zien dat er wat aan de darmen schort. Het is echt niet zomaar dat een koortslip verschijnt in de periode waarop het weerstandsvermogen niet optimaal is. Het uiterlijk van lippen kan per dag verschillen. Droge lippen? Smeren helpt niet echt, maar is een symptoombestrijding. Beter is om te achterhalen waarom de darmen "droog zijn" en het probleem bij de basis aan te pakken.

Interesse in een consult? KLIK DAN HIER.