woensdag 27 augustus 2014

Waarom een gezicht boekdelen spreekt... onuitgesproken emoties en gelaatkunde

Een mooi gezegde is het: "Je gezicht spreekt boekdelen". Het heeft ongetwijfeld te maken met onze mimiek. Hoe "losser" die is, hoe meer men kan "raden" hoe iemand zich wezenlijk voelt. De een heeft nu eenmaal een betere pokerface dan de ander. (Laten we stellen dat ík daar totaal niet geschikt voor zou zijn.  :-)
Toch zijn er meerdere factoren die meespelen dat wij aan de persoon tegenover ons kunnen zien hoe de zaken er innerlijk voorstaan. Het is niet de mimiek alléén die verraad of wij emotie of  stress ervaren. Ook in het geval van lichaamstaal is ons gezicht een prachtige handleiding van onze innerlijke communicatie. Het laat veel meer zien van onze innerlijke dialogen, dan menigeen zal vermoeden.

Ik zie het aan je neus

Dat is wat mijn moeder vroeger wel eens tegen mij zei wanneer ze dacht dat ik niet helemaal de waarheid sprak, of iets achterhield voor haar. Feitelijk gezien klopt het spreekwoord met de werkelijkheid. De neus is een gevoelig orgaan. Velen van jullie zullen ooit hebben gehoord dat de neus letterlijk ietsje zwelt onder invloed van emotionele druk, zoals bij liegen. Men noemt dit soms ook het Pinokkio fenomeen. De zwelling is zo subtiel dat dit met het blote oog niet waarneembaar is. Wat wel te zien is, is de tijdelijke verkleuring die kan er optreden, wanneer met letterlijk geen lucht geeft aan een issue die een sterke interne emotie oproept. Mensen die het "moeilijk" hebben krijgen dus, heel vaak, eerst een rode neuspunt. Ik verwacht dat bijna iedereen dit fenomeen zal herkennen.

Ik blijf steeds opnieuw benadrukken dat het van GROOT belang is om naar meerdere factoren in het gezicht te kijken, alvorens een conclusie te willen trekken. Het is dus niet de bedoeling dat je gaat denken dat de buurman een chronische leugenaar is, of iemand is die nooit lucht geeft aan zijn innerlijke stressfactoren indien deze een chronisch rode neus heeft! Dat zou tot hele vervelende situaties kunnen leiden...
Er zijn namelijk altijd meerdere factoren zichtbaar in het gezicht. Om het allemaal wat "gemakkelijker" te maken vertel ik hierbij dat er naast de Westerse gelaatkunde ook nog de Chinese variant bestaat. In deze vorm van gelaatkunde beschouwt men de neus als ons gelddepot (ja echt!). En volgens de pathophysiognomie (de ziekteleer van het gezicht) vertelt onze neuspunt iets over onze maag, ons hart en onze longen.

Het is dus niet zo simpel om een gezicht op een juiste wijze te interpreteren. Daarvoor is kennis, oefening, aanvoelend vermogen en een gezond boerenverstand nodig.

Omdat ik het TE leuk vind jullie enthousiast te maken, om verder te kijken dan je neus lang is, heb ik hieronder op de foto ter illustratie wat gezichtszones aangeduid op het gezicht van Onne. Bij Onne zien de zones er normaal uit, niet rood, zoals het hoort. Het gaat hier dus alleen om de plaats in het gezicht.
De hieronder aangegeven zones reageren doorgaans snel op lichamelijk- of geestelijk stresserende omstandigheden ver verkleuring van de huid. Een aantal andere leuke en duidelijke voorbeelden zijn onze oren en onze ogen.

Met dank aan Onne (klink hier) voor het doneren van zijn foto!

Rode oortjes....

De mensen die zelf kinderen hebben, of ermee werken zullen dit herkennen. Bij vermoeidheid wrijven de kindertjes in de ogen en oren. Voorafgaand daaraan zijn er doorgaans al verkleuringen te zien: de rode oogleden en rode oren! Het wrijven komt daarna, als de roodheid toeneemt en een kriebel sensatie geeft ten gevolge van de toename van de doorbloeding van de huid op deze plaatsten. Met goed kijken kan je een kind dus een grote dienst bewijzen en zowel lichamelijke- als geestelijke oververmoeidheid voorkomen.

De laatste factor die ik wil benoemen is de rode kin die kan optreden in het geval men aan de trots van een persoon tornt, bijvoorbeeld in een gesprek waarin kritiek of feedback gegeven wordt. Een "groter" signaal dat men hierbij vaak ziet is het zogenaamde kreuken van de kin, als bescherming van het ego.

Verkleuringen in het gelaat beginnen vaak héél subtiel. Ze kunnen vluchtig zijn en komen en gaan. Maar ook heel duidelijk zichtbaar zijn en steeds heftiger kleurend.
Het is de meer dan de moeite waard om je te verdiepen in het velletje van de persoon die je tegenover je hebt zitten en je ondertussen af te vragen wat er gaande is in de andere partij. Vergeet daarbij ook niet dat ook jouw gezicht een spiegel is van je ziel en daarmee bewust of onbewust dezelfde soort informatie laat zien aan de buitenwereld.

maandag 18 augustus 2014

Je gelooft je oren niet! Een gelaatkundige analyse van Laura.

Onlangs deed ik een oproepje via facebook en twitter voor een nieuw blog "slachtoffer". Inmiddels is de ervaring dat ik niet heel erg lang hoeft te wachten voor een vrijwillige aanmelding, hoe leuk is dat! Ook deze keer meldde zich heel snel een leuke dame aan: Laura is haar naam. Ik kende haar niet persoonlijk, maar dat is voor mij juist leuk omdat ik dan pas op het moment van de analyse besluit wat ik in mijn blog ga delen over een persoon.
Met de analyse van Laura bleek ze hele interessante oren te hebben! Ik hoor je denken: "wat is daar nou aan te zien?". Nou...een hele boel dus!

Spits je oren!

Oren: met dank aan Mos, Astrid en Ron!
Oren zijn al heel vroeg ontwikkeld bij een embryo. Vanaf de zesde zwangerschapsweek is de vorm zichtbaar. Net als de rest van een mens, kun je oren onder verdelen in de drie menstypen vanuit de kiembladtheorie: endoderm (Grote oren met dikke lel) , mesoderm (harde oren, zonder lelletje) of ectoderm (kleine, fijn gevormde oren).
In mijn blogs schrijf ik regelmatig over deze kiembladen. Je kan sinds kort doelgericht meer informatie daarover opzoeken op mijn blog, wat héél gemakkelijk gaat middels de nieuwe zoekfunctie die ik aan de rechter bovenzijde op mijn pagina heb geïnstalleerd!

Naast de kiembladstructuren kijkt men ook opnieuw bij oren naar de richting van de eigen energie, de kraftrichtungsordnung. Dat wil zeggen dat we kijken naar de lengte, de breedte, rondingen en verkleuringen van de oren.
Geen oor is hetzelfde! Oren zijn dus net zo uniek als een vingerafdruk. Ik heb wel eens gehoord dat bij twijfel over de juiste verdachte misdadiger, er naar de oren gekeken wordt ter bevestiging van de identiteit.
Ook in het geval van eventuele dubbelgangers kan deze methode zinvol zijn. De overleden dictator Sadam Hussein is daar een voorbeeld van. Er zijn destijds hele artikelen gewijd aan dit onderwerp!


Over oren is een hele boel te vertellen vanuit de gelaatkunde. Ze laten ontzettend veel zien van een persoon. Oren geven, onder andere, informatie over hoe snel je je beweegt in het leven, hoe je omgaat met rust of actie, of je kan delegeren en hoe gevoelig je bent voor geluid dat binnenkomt. Dat laatste is echt heel gemakkelijk om te weten, sommige mensen zijn namelijk letterlijk Oost Indisch doof ;-)
Volgens de pathophysiognomie (dat is de ziekteleer binnen de gelaatkunde) geven oren informatie over de aanleg van de wervelkolom en de eventuele verstoringen daarin. En binnen de Chinese gelaatkunde zijn oren een rijke bron van informatie, onder andere over de eerste 14 levensjaren en de nierenergie. De nierenergie is heel nauw verbonden met onze basisenergie (Jing). Daarnaast worden oorlellen in de Chinese gelaatkunde aangeduid als "reservoirs van de rijkdom": het vermogen om rijkdom te vergaren in zowel materiële zin, als niet-materiële zin (bijvoorbeeld vriendschappen en familie).
Persoonlijk was ik altijd wat sceptisch over al deze beweringen, maar na ruim 10 jaar duizenden oren te hebben gezien en gelezen, moet ik zeggen dat oren altijd de waarheid vertellen en absoluut een schat aan informatie bevatten!

Ik kan me levendig voorstellen dat dit allemaal wat zweverig aandoet, daarom nodig ik je van harte uit om te kijken naar de oren van Laura (en anderen in jouw omgeving).
Kijk, bevraag en maak je conclusie. Een mooi begin is natuurlijk bij jezelf! Onthoudt daarbij opnieuw: één "ding" is géén "ding". Je mag dus nimmer op grond van één kenmerk een conclusie trekken. Ook in het geval van het duiden van oren is het van groot belang ze in het geheel van een mens te beschouwen!

Laura

Laura: Beweging, gevoel,vuur en de wortels stevig in de grond.
Laura is een meer dan stralende persoonlijkheid, zoals jullie zien. Haar huid geeft als het ware licht. Dat wil zeggen dat ze, op het moment van de foto, uitstralende energie heeft. Dat is wat we in de gelaatkunde helioda noemen.
Haar structuur valt in de bewegings- gevoelsaard en ze heeft een tikje van de voedingsaard, dat vlezige gedeelten in het gezicht geeft. Dat is te zien aan de ronde neuspunt, volle lippen en....loszittende oorlellen! Oorlellen zijn bij voorkeur ook stevig of vol, omdat dit aangeeft dat er nog voldoende reserve aanwezig is. Mensen met slappe lelletjes zijn dus vaak moe of hebben weinig reserves.
In de Chinese gelaatkunde zou ik Laura in het vuur-aarde type onderbrengen. Vuur, gezien haar scherper gevormde gelaatstrekken (ogen, bovenlip) en haar sterk stralende ogen (allen vuur). Aarde vanwege haar rondere gezichtsvorm, haar vlezige neuspunt met "puffy" oogleden en haar volle mond.

Over Laura's gezicht valt veel te vertellen. Ze heeft een gezicht als een goed boek, zoals jullie mij altijd horen zeggen. Ze heeft moedervlekjes en talrijke goed zichtbare levens-hoofdstukken in haar gezicht. Toch waren het haar oren die mij het meest intrigeerden, ook deze vertellen namelijk een spannend verhaal: die van haar geboorte tot en met haar 14e levensjaar.

Van nul tot en met veertien jaar

Laura's oren zijn relatief lang en rond van vorm. Haar oorrand van haar linker oor is "scherp", dat zijn mensen die als geen ander tussen de regels kunnen horen en gevoelig zijn voor geluid. Bij jonge kinderen die schrikken van geluiden zijn ze nogal eens te zien. Let er maar eens op!
Het "oorgat", de conga, is wijd. Dit betekent dat Laura een persoon is die open minded is, met name in haar gevoelsleven (haar linkerzijde). De oorlellen staan "los"van haar hoofd: Laura kan delegeren als het nodig is en heeft het vermogen om zaken stap voor stap te beschouwen.

Zoals je zelf kan zien op de foto, geven de oren onze eerste 14 levensjaren weer. Belangrijk te vermelden is dat je bij vrouwen aan hun rechterzijde (Yin) begint te tellen. Bij mannen echter, doe je dat aan de linkerzijde (Yang). Dan krijg je dus de "omgekeerde" telling!

Bij Laura zie je her en der verschillen in diktes van de beiden oorranden: een vrij bewogen eerste levensfase: haar kindertijd/jeugd. In de fases waar haar rand wat dunner is, er wat minder "backup" geweest kan zijn in haar leven. Een verdikking, of een teken als een moedervlek (zie een kleine bij leeftijd 4 en een duidelijke grotere op leeftijd 9-10 jaar), houdt in dat er een gebeurtenis in het leven is geweest in die periode die indruk heeft gemaakt of duidelijke gevolgen heeft gehad voor het leven van de persoon. Voorbeelden hiervan zijn: de komst van een broertje of zusje, echtscheiding van de ouders, ontvallen van een geliefde/dierbare, een ziekte of ziekenhuis opname of simpel een verhuizing. Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken die een diepe indruk kunnen maken op een jeugdige, dus pin je vooral niet vast op de genoemde voorbeelden.

Oren...ik kan er een dag lang over vertellen. Deze blog is daarom ook langer geworden dan jullie van mij gewend zijn. Toch is er NOG meer over te vertellen dan hierboven beschreven staat. Wellicht een goede rede om een workshop over oren te overwegen voor de toekomst ;-)maandag 11 augustus 2014

Het zit gewoon allemaal in je hoofd. Jouw letterlijke twee gezichten.

Ons gezicht is het ultieme middel om zaken duidelijk te maken. Met verbale- en non-verbale communicatie hebben wij contact met elkaar. Ons gezicht bevat der halve ook heel veel informatie. Zoals de magiër Houdini zei: “Your face is my map to your life.”.
Ervaring leert dat er veel mensen zijn die het lastig vinden dat hun gezicht een open boek lijkt te zijn. Sterker nog, ze vinden het zelfs lastig om naar zichzelf te kijken in de spiegel. Tijdens consulten houd ik mensen regelmatig de spiegel voor. Zowel letterlijk als figuurlijk. Door te laten zien in de spiegel wat gelaatsvormen, lijnen, rimpels en dergelijke betekenen gaat er vaak een wereld voor mensen open. Niet zelden een wereld naar zelfrespect en aanvaarding. 

Jouw letterlijke twee gezichten

Hoe vaak kijk je zelf nou in de spiegel om verder te kijken dan hoe je haar en/of make-up zit, of om te zien hoe fris of juist moe je eruit ziet. Hoe vaak kijk je jezelf nou eens echt diep in de ogen? Je weet wel, zo héél diep "naar binnen". Hoe vaak kijk je naar de verhoudingen in je gezicht en naar de vormen van de individuele gelaatstrekken? Nou....?
En toch is er zoveel te zien. Zeker bij jezelf. Om een voorbeeld te noemen: de (grote) verschillen tussen de linker- en de rechter gezichtshelft. Elk mens heeft namelijk letterlijk en onbewust twee gezichten.

Nogmaals wil ik benadrukken dat we een gezicht altijd lezen vanuit de persoon zelf! Daar is namelijk nog al eens verwarring over. Jouw links, is dus voor de kijkers rechts! Dit is HEEL belangrijk om te onthouden en één van de grondbeginselen van gelaatkunde.

Elk mens heeft twee gezichten. (Hartelijke dank aan Claudia!)
Voor informatie over hoe jij jezelf laat zien aan de wereld kijk je naar jouw rechter gezichtszijde. Deze noem ik vanaf nu de publiekskant. Om meer te weten te komen over hoe je gevoelens zich manifesteren in je privéleven, bekijk je je linker gezichtszijde. Deze noem ik vanaf nu de privékant. Het enige wat je hoeft te doen om het te weten te komen, is een spiegel zoeken en eens ECHT goed kijken wat je daarin ziet!

De bovenstaande bewering is geen "grootmoeders weetje", maar heeft wel degelijk wetenschappelijke onderbouwing! Daarvoor gaan we een kijkje nemen in de werking van onze hersenen. 


Het zit gewoon allemaal in je hoofd....


Zoals je misschien al zal weten gaan onze hersenen gekruist te werk. Dat wil zeggen dat de linker hersenhelft zal weerspiegelen in onze rechterzijde en onze rechter hersenhelft in de linker. Beiden helften hebben hun eigen specialismen.

Een van de manieren om jezelf te bekijken, het uitvergroten van de zijden mbv spiegelen. (Met dank aan Nico!)

De functies van de linker hersenhelft, die zich weerspiegelen op de publiekskant, hebben te maken met logica, pragmatisch denken, patronen, realiteit, rekenen, wetenschap en taal.
De fucties van de rechter hersenhelft, die zich weerspiegelt op de privékant, hebben betrekking op zaken zoals fantasie, ruimtelijk inzicht, filosofie, creativiteit en intuïtie.
Hiermee laten bijvoorbeeld het onderbuikgevoel en emotionele gebeurtenissen hun sporen achter op de privékant.
Ons sociale masker zal verschijnen aan de publiekskant omdat het de rationele uitleg en uiting is van ons gevoel.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Een gezicht "halveren" geeft snel inzicht. (Met dank aan Ine!)
In veel literatuur staat dat onze privékant gewoonlijk meer getekend zal zijn vanwege onderdrukte emoties die niet met de buitenwereld worden gedeeld. Ik ben het hier deels mee eens omdat er natuurlijk ook genoeg mensen zijn die zich zo goed kunnen en mogen uiten in hun privé leven en dus lekker in hun privé-velletje zitten! In dit geval zal juist hun publiekszijde meer getekend zijn door de druk die de wereld, zoals werk en materie, op hun legt.

Om jezelf goed te kunnen lezen kun je verschillen manieren uitproberen. Het kijken in de spiegel is een mooie stap, maar is vaak lastig omdat je gezicht zo dynamisch is.
Een duidelijk en eerlijk beeld krijg je wanneer je jezelf recht van voren fotografeert. Zo kan je duidelijk de verschillen bekijken op een "stil" gezicht. Om te zien welke indrukken jouw helften geven kan je verticaal een blaadje leggen op de midden lijn van je gezicht. Een andere nog duidelijkere, maar een meer tijdrovende, techniek is die van het spiegelen en plakken van de helften zoals jullie het kennen van een aantal van mijn analyseblogs.

Zonder "geknutsel" kan het ook! (met dank aan Marianne!)

Niet zelden is het een verrassing wat je te zien krijgt wanneer je naar je eigen afzonderlijke gezichten kijkt. Ga aan de slag en leer jezelf kennen, wordt je eigen beste vriend! Begrip voor- en inzicht in een ander, begint bij het kennen en erkennen van wie jezelf bent als persoon.


“The most terrifying thing is to accept oneself completely.”
~C.G. Jung~


dinsdag 5 augustus 2014

Het gezicht is als een goed boek: de geheimen van de geestelijke botox.

Anti-aging is vandaag de dag een heel belangrijk item. We willen met z'n allen zo lang mogelijk jong blijven en daar hoort er jong uitzien ook bij. De schoonheidswereld en wellness varen er wel bij en er zijn een hele boel goede en verantwoorde anti-aging programma's die ervoor zorgen dat vroegtijdige veroudering niet meer nodig is.

Van kind naar volwassen vrouw: het gezicht is als een goed boek! (Met dank aan Janine!)
Als gelaatkundige vind ik een au naturel gezicht zonder geknutsel, dat past bij de leeftijd, het mooist. Het gezicht is dan als een interessant boek met vele hoofdstukken inclusief een voor- en nawoord. Soms laat het zelfs tekenen zien dat het is opgedragen aan één of een aantal personen die hun lief zijn. Toch ben ik alles behalve tegen op het jong houden van de huid of het tegengaan van onnodig snelle veroudering. Het remmen van het natuurlijke verouderingsproces kan op verschillende manieren. De meeste mensen denken hierbij vaak aan fillers, botox, laseren of peelings. Toch zijn er ook hele natuurlijke manieren om de strijd tegen afzakkende oogleden, wangen en kinnen aan te gaan. Met de wetenschap dat ons gezicht een grote spiermassa is bieden spierversterkende programma's tegenwoordig een uitkomst; facial yoga ook wel facial fitness kan hierbij effectief de strijd aangaan tegen de  zwaartekracht.

Geestelijke botox


Er bestaan verschillende boeiende sites die uitleg geven over hoe de gezichtsverstrakkende oefeningen uitgevoerd moeten worden. Volgens de meeste programma's zorgt de gezichten-yoga niet alleen voor spierversterking, maar wordt eveneens de doorbloeding van de huidlagen gestimuleerd en de huid als het ware van binnenuit gevoed. Op youtube staan talloze leuke, hilarische en soms ook ingewikkelde voorbeeld filmpjes over deze vormen van gezichtstraining. Van weg wrijven tot gekke bekken trekken. Van het stimuleren van spieren met drukpunten tot massages met geoliede soeplepels. Een van mijn favorieten zijn de filmpjes van the faceyogamethod. De filmpjes zijn te zien op het youtube kanaal van een alleraardigste Aziatische dame die, op een vrolijke en luchtige wijze, antirimpelraad geeft aan de kijker. Hieronder een van haar filmpjes, speciaal voor degene die af willen van hun fronsrimpels. Ik denk dat ik gewoon eens een poging ga wagen, hoewel het "gewoon" niet maken van de expressie die de rimpels veroorzaakt ook een aanrader is. Mijn fronsrimpels zijn er zichtbaar door gereduceerd. Laat ik het een geestelijke vorm van botox noemen!


Het is voor mij volledig logisch te weten dat het ontstaan rimpeltjes en verkleuringen of een grauwe huid ook veroorzaakt kunnen worden door een onverstandige leefstijl zoals roken. Tegenwoordig eisen veel plastisch chirurgen van hun cliënten dat ze stoppen met roken voordat ze een (cosmetische) ingreep ondergaan, omdat bekend is dat de wondgenezing door roken ernstig wordt belemmerd. Wat natuurlijk niet ten goede komt aan het beoogde resultaat.

Werkt het?

Ik ben serieus overtuigd van de werking van dit soort programma's. Wat van belang is om in te zien, is dat deze methoden van gelaatsworkout levenslang toegepast zullen moeten worden. Dat is iets waar veel wilskracht en doorzettingsvermogen voor nodig is. Een tijdje oefenen zal vast zijn vruchten afwerpen, maar bij het staken van de oefeningen zullen huid en spieren opnieuw snel degenereren en verslappen. Daarnaast zijn voeding, voldoende slaap, het reduceren van stress en genotsmiddelen eveneens belangrijke componenten in het afremmen van huidveroudering en het behouden van een jeugdige uitstraling.

“The most beautiful face is always the face of the peaceful mind!”
  ~Mehmet Murat Ildan~