donderdag 24 oktober 2013

De zuster staat bol van de zorgzaamheid.

Soms is het wat lastig om nieuwe inspiratie te vinden voor mijn blog. Gelukkig heb ik inspirerende vrienden, vriendinnen en collega's om mij heen die mij zo nu en dan een leuk onderwerp voorstellen.
Deze keer was het deze keer één van mijn collega's die zich afvroeg of er een bepaalde hoofdvorm past bij een bepaald beroep. Het antwoord is simpel...Ja!

Gevoelige zaken

Een van de, voor mij, gemakkelijkste beroepen om te duiden is het beroep als kinderverpleegkundige! Natuurlijk, omdat ik er zelf een ben. Eigenlijk is het nog beter en leuker om te kijken naar het héle team dat werkzaam is op een kinderafdeling. Dit omdat men over bepaalde competenties zal moeten beschikken om op een juiste manier met kinderen en hun ouders om te gaan. Met team bedoel ik niet alleen de kinderverpleegkundigen, maar ook de kinderartsen, pedagogische ondersteuning en afdelingsassistenten.
Ik heb al vele jaren lang de luxe om gelaatkundig goed rond te kijken binnen mijn vakgebied. Dat betreft onder andere de patiënten en hun ouders, maar zeker ook mijn lieve collega's op de afdeling waar ik werk. Over de jaren heb ik, in mijn studieperiode voor gelaatkundige, veel collega hoofden mogen bestuderen en betasten. Daarbij is het mij toch zeker opgevallen dat een zorgzaam beroep, doorgaans ook een schedel met een groot gevoel en een "zorgzaamheidsknobbel" met zich meebrengt.

Nou zal u zich afvragen wat er dan in vredesnaam te zien zal zijn aan een schedel waarbij het zo genoemde `gevoel` groot is. Dat is echter niet heel moeilijk te zien, het gaat er dan om dat de achterzijde van de schedel een vrij ronde vorm bevat zoals hieronder op de foto te zien is. Hierbij geldt, hoe ronder het achterhoofd is, hoe groter de rol speelt vanuit het gevoel. Het bovengenoemde punt dat zorgzaamheid heet, bevindt zich ook in het bolle gedeelte op het achterhoofd.

Een bol achterhoofd houdt een gevoelige aard in.


Een van de nadelige effecten van een groot "gevoel" is dat in het geval van een slechte sfeer of een gevoel van onveiligheid, de prestaties van de persoon kunnen verminderen of de motivatie een deuk kan oplopen.
U zal begrijpen dat in het geval van een team werkzaam op een kinderafdeling die vrijwel allen beschikken over een prachtig bol achterhoofd, een slechte sfeer in een ongunstig geval als een domino-effect zal kunnen zijn!

Conflicten vermijden

Gelukkig is de frenologische plaats die `behoedzaamheid` heet, ook nog een van de kwaliteiten waarover zorgpersoneel doorgaans beschikt. Behoedzaamheid is het talent dat men heeft in het vermijden van een conflict. Het voordeel hiervan is dat met een flinke portie behoedzaamheid, een conflict zal worden vermeden, waardoor de  sfeer in de regel prima blijft! De plekken behoedzaamheid kan men vinden op de achterzijde van de schedel aan weerskanten, zoals te zien op de onderstaande afbeelding.

De beide handen op de behoedzaamheid


Competenties die een mens nodig heeft voor een bepaald beroep, zijn zichtbaar aan een schedel en gezicht. Voor iemand die in een zorgverlenend beroep zit, zijn er andere kwaliteiten nodig dan voor iemand die topsport bedrijft of in de politiek zijn bezigheden heeft.

Al met al...Zoveel mensen, zoveel vormen. Samen kunnen we er iets moois van maken en elkaar aanvullen. Maar ook het tegenovergestelde is helaas mogelijk. Kennis van gelaatkunde kan meer begrip brengen naar elkaar, meer erkenning en onderkenning geven. Zodat ieder zijn kwaliteit op een positieve manier kan gebruiken. Een geheel is groter dan een som van individuele delen. En dat is precies waar de teamgeest om draait!

maandag 14 oktober 2013

Het gezicht een open boek?

De laatste blog van mijn lieve maatje Cindy (ze schrijft over haar ervaringen voor, tijdens en na een kaakosteotomie), zette mij aan het denken dat het bijzonder is hoe wij mensen ons laten leiden door de buitenkant van een mens en dan met name het gezicht.
Zeker in het geval van een correctie in het gelaat, al dan niet cosmetisch van aard, heeft het gezicht een grote invloed op de omgeving van de persoon zelf. Toch is het gezicht slechts de helft van dat wat zich in een mens afspeelt aan karakter en emotie!


Het gezicht een open boek?

In de gelaatkunde is het gezicht een dynamische weerspiegeling van ons innerlijk. Het regeert vrijwel onmiddellijk op veranderingen in emotie en/of gezondheid. Je kan zien of iemand gelukkig is of niet en in tijden van stress kan het gezicht subtiele, maar toch zeer duidelijke signalen afgeven. Zoals we dat bijvoorbeeld zagen op de foto's van de militairen op uitzending, gemaakt door Claire Felici.
Het gezicht is ons communicatiemiddel met de buitenwereld. De uitstraling en de verhoudingen in het gezicht bepalen hoe een ander persoon naar ons kijkt. In het geval van een cosmetische ingreep verander je dus eigenlijk iets aan je eerste indruk op een ander. Heel apart eigenlijk, want je gezicht is slechts de boodschapper van de ziel. De ware kern van de ziel ligt namelijk verborgen onder de haren, de schedel!

Zie die schedel niet over het hoofd

De schedel wordt regelmatig "vergeten" in de gelaatkunde. Er zijn veel mensen die menen dat gelaatkunde zich beperkt toch het lezen van de gezichtsvoren en gelaatstrekken. Toch ligt juist in de schedelvormen de sleutel verborgen naar iemands ware gezicht!
Schedelvormen bepalen de basis van een persoon. Een gezicht kan nog zo veranderd zijn door cosmetische chirurgie, toch blijft het de basis die geldt in een karakter. Zeker in tijden van nood of discomfort gaat een mens altijd terug naar zijn basis. Iemand kan dus nog zo mooi zijn van voren, als de rest van het hoofd disharmonische eigenschappen laat zien, zal dat laatste een grote stempel drukken op iemands handelen.
Een mens kan daarom gelaatkundig nooit goed geanalyseerd worden op basis van enkel het gezicht. Het gezicht kan namelijk een hele andere boodschap bevatten dan de rest van het hoofd. Dit verklaart ook de innerlijke conflicten die een mens kan hebben.

Regelmatig maak ik mee dat het gezicht veel positieve en sterke karaktervormen laat zien, terwijl het achterhoofd tekenen laat zien van een moeilijke jeugd of extreme onzekerheid. In dat geval wil dat zeggen dat een persoon op een mooie manier hard heeft gewerkt aan het stabieler maken van zijn/haar innerlijke basis. Ook cosmetische ingrepen kunnen positief hieraan hun steentje bijdragen en ik vind dat alles behalve een schande. Regel blijft toch dat de basis altijd blijft wat het is. Een basis behoudt zijn kracht altijd en zal in meer of mindere mate sluimeren in het leven van een persoon.

"Vergeet wie je dacht te zijn, en accepteer wie je bent."