dinsdag 15 augustus 2017

Tattoos als heling voor de ziel?

Al jaren lang zie ik ze in alle soorten en maten en tot op de dag van vandaag bekijk ik ze graag en met veel interesse: tatoeages. Ik heb me er van alles over afgevraagd. Waarom laten mensen ze zetten, wat is de impact en wat drijft mensen om ze soms weer te laten verwijderen? In de loop van jaren lang "mensenlezen" ben ik erachter gekomen dat tatoeages in feite te lezen zijn als een boek. De plaats waar zij zich op het lichaam bevinden en de gekozen afbeelding vinden zonder toeval hun weg op het lichaam. Voor mij is vooral ook de gelaatstatoeage interessant, maar ervaring heeft inmiddels geleerd dat het niet gemakkelijk is om bezitters hiervan te vinden die zich willen laten bekijken en bevragen. Dus in deze blog laten we het even bij het lichaam.

Geen praatjes maar plaatjes

Karin en haar hart
Zo is het soms letterlijk. ik denk dat 90% van de mensen die er een, of meerdere hebben laten zetten dit hebben besloten na het doormaken van een gebeurtenis met betekenis. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Bendeleden die in de gevangenis tatoeages laten zetten, geven aan dat zij op deze wijze uiting geven aan de emoties en gevoelens die zij in een gevangenis niet kunnen laten zien. De tattoo's  dienen dan als een soort van verwerkingsproces. De afbeeldingen vertellen het verhaal, hun mond zwijgt.

Veel voorkomend zijn ook de Sanskriet teksten en magische symbolen. Een bekende spirituele tattoo is die van de Sak Yant. Dit is een tatoeage die aangebracht wordt door een boeddhistische monnik. Hierbij gelooft men dat deze specifieke tatoeage daadwerkelijk een beschermende taak heeft in ons dagelijks bestaan. In veel oude boeken kan je lezen dat men in uiteenlopende culturen en geloven al eeuwen lang waarde hecht aan het permanent aanbrengen van oude tekens of symbolen op het lichaam omdat ze een magische uitwerking zouden hebben op het leven van de drager.

Tevens  zijn er cultureel bepaalde tatoeages en zien we ook een soort van verloop van dat wat ik de "mode-tattoo" noem: de vlagen van tatoeages met een zelfde soort van uiterlijk of plaats. Denk bijvoorbeeld aan het z.g. reetgewei, het bandje om de bovenarm, de sterretjes op armen of voeten, teksten op de onderarm of zijkant van het lichaam en niet te vergeten de sleeve, zoals we die heden ten dage veel zien. En dit is nog slecht een kleine greep uit het assortiment.
Toch blijf ik zelf in de overtuiging dat je nimmer zomaar zonder enige reden iets blijvend laat veranderen aan je lichaam, ongeacht of het gaat om de "mode-tattoo". Voor mij is het na jaren kijken en luisteren duidelijk dat het plaatsen van een tatoeage een benadrukking is van een levensfase of gebeurtenis die diepe indruk heeft gemaakt op de persoon.

Natuurlijk weet de persoon zelf het beste hoe de vork hier in de steel zit. Maar aangezien ik te graag naar mensen kijk en wil weten wat iemand onder de oppervlakte aanzet tot een bepaalde daad, ben ik op zoek gegaan hoe men het beste de beeltenissen op het lichaam kan ontcijferen.

Ontrafeling van het geheim

Emmy en haar vogels
Om de geheimen achter tattoo's te kunnen ontrafelen heb je enkel kennis nodig van lichaamssymboliek. Dit hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Denk eens aan spreekwoorden als: iets op je hals halen, of lasten op de schouders dragen, de rug rechthouden etc etc.Verder kan je zelf nadenken over wat je met een lichaamsdeel doet: armen houden dingen vast en benen zorgen dat je ergens voor staat.
Daarnaast kijk ik naar symbolische plekken op het lichaam zoals chakra's. In dit geval heeft de beeltenis meestal te maken met het thema van de chakra waarop deze is geplaatst.
Ook maakt het uit of de tattoo links (gevoelskant, maar ook de mannenzijde) of rechts (publieke kant, maar ook de vrouwenzijde) zit en of de tattoo zich aan de binnenzijde of buitenzijde bevindt van een lichaamsdeel. Doorgaans kan je hier stellen dat de binnenzijde beschermend is, of iets symboliseert dat niet aan iedereen wordt getoond. Uitzonderingen bevestigen natuurlijk bovenstaande regels. Zo trof ik iemand die voor de binnenzijde had gekozen vanuit het oogpunt dat de tattoo voor de persoon zelf beter zichtbaar was.

De rug tattoo in Sanskriet van Rikkelien
De volgende stap is om erachter zien te komen welke symboliek de afbeelding laat zien. Ik hanteer zelf graag de eeuwen oude symbolieken zoals je die in de schilderkunst treft. Het bijzondere is dat deze symboliek vandaag de dag nog steeds terug te vinden is in de tattoo-art. Hierbij is degene die het plaatje uitkiest bijzonder genoeg vaak niet op de hoogte is van de onderliggende symbolische betekenis. De keuze is dus onbewust maar zeer treffend. Ik heb hier nog geen verklaring voor gevonden, maar het blijkt eerder regel dan uitzondering.

Natuurlijk is de boodschap van teksten wel duidelijk en gemakkelijker te interpreteren. Hiervoor is het van belang dat je de plaats en de tekst met elkaar combineert.

Als laatste wil ik nogmaals iedereen enorm bedanken voor alle hulp en openheid die ik heb mogen ervaren bij mij oproep op facebook voor foto's en verhalen rondom tatoeages. Specifiek de personen die toestemming hebben gegeven om de foto's van hun kunstwerkjes in deze blog te plaatsen.