dinsdag 31 december 2013

Een knallende analyse met aardig wat vuur! Een gelaatkundige analyse van Marielle van den Hurk- Rovers.

Deze blog schrijf ik op de laatste dag van het jaar! Een mooie afsluiting van een jaar vol verrassingen, waar deze gelaatkunde blogpagina er één van is. Een jaar van keuzes maken vanuit het hart en kiezen voor dat wat echt bij mij hoort en past. Dit leverde mij veel moois op zoals verdieping binnen de gelaatkunde, nieuwe warme contacten en mooie inzichten gebracht door onverwachte mensen en gebeurtenissen op mijn levenspad.
Dat er zoveel interesse zou zijn in gelaatkunde had ik niet verwacht. Ik ben heel blij om te mogen zien dat er aardig wat belangstelling is in dat wat een mens van buiten laat zien. En daarmee ook prijsgeeft wat er van binnen leeft. Dit geldt voor het kijken naar "de ander", je kind, partner of collega, maar zeker ook voor jezelf als individu. Wat laat jij zien aan "de ander"? Hoe hard heb je gewerkt aan jezelf en wat zijn hierbij je valkuilen en talenten....?

Op deze laatste dag van 2013, ga ik opnieuw iemand beschrijven die zo lief was om zich vrijwillig beschikbaar te stellen voor een analyse blog. Dit keer betreft het een dame met snelheid en vuur: Marielle van de Hurk!

Het vuur uit de sloffen lopen

Marielle is een typisch gevalletje van de bovenstaande gezegde! Ik gebruik regelmatig een gezegde voor, of in mijn blogs. Het laat zien dat wij eigenlijk al heel lang de kennis verstaan van gelaatkunde en temperamenten. Ik het geval van Marielle zien wij opnieuw iemand die voornamelijk het kiemblad uit de bewegingsaard representeerd! Dat sluit aan bij de vorige geanalyseerden Paul en Peter. Grappig eigenlijk en ik denk geen toeval. De snelsten hebben ook het snelste gereageerd op mijn oproep....natuurlijk!


Op de foto van Marielle in het geheel heb ik lijnen geplaatst om duidelijker te laten zien hoe lang met name haar benen zijn. De benen van Marielle willen bewegen, wat zal inhouden dat ze alles behalve een stilzitster is, mogelijk zelfs op het onrustige af. (Voor een vergroting van de foto kan je op de foto klikken.)

Ook in haar gezicht is duidelijk de lengte zichtbaar. Dat houdt in dat het hoofd en lichaam het met elkaar eens zijn wat betreft de drang om in beweging te zijn. Haar hoofd is dus ook graag in beweging: wat ze bedenkt wil ze ook graag uitvoeren. Soms gaat dat echter wat té snel en dus impulsief. De armen en vingers van Marielle zijn ook lang en pakken aan. Niet denken maar doen! Wat niet lang is, is haar romp met alle vitale organen. Verhoudingsgewijs is de romp juist wat klein en kort en valt eerder in het buitenste kiemblad die de gevoeligheid representeert. Dat zou kunnen inhouden dat Marielle last kan krijgen van haar verteringsproces, met name in tijden van lichamelijke- of geestelijke stress. Letterlijk het verteren van emoties dus eigenlijk.


Wanneer we kijken naar de verhoudingen in haar gezicht, blijven we voornamelijk de lengtelijnen tegenkomen. Deze zijn te zien aan haar voorhoofd, haar neusbot, het gedeelte tussen neusbasis en bovenlip en haar kin. Vooral de kin laat opnieuw iets zien over hoe wij als mens in beweging komen. De kin van Marielle vertelt ons dat zij neigt tot impulsief zijn.
Gelaatkunde is een optelsom van feiten. Hoe vaker ze voorkomen, hoe sterker de eigenschap zal zijn. Marielle loopt zich dus het vuur uit de sloffen en kan daarbij ook uit haar slof schieten met deze snelheid en de vuurelementen die zichtbaar zijn aan haar gelaat.

Laat de vlammen maar dansen!

In de Chinese gelaatkunde kijkt men naar de 5 elementen die zichtbaar zijn in een gezicht. Elk element heeft zijn karakteristieke kenmerken. Het gezicht van Marielle laat veel vuur elementen zien. Innerlijk vuur maakt volgens de Chinese face reading scherpe hoeken en/of kuiltjes of gleufjes in het gezicht. Marielle heeft veel scherpe hoekjes in het gezicht zoals te zien is aan de scherpe neuspunt, de hoek in de wenkbrauw, de widowspeak (het puntje midden in de haarlijn die naar voren komt), de puntige cupido boog en niet te vergeten heeft ze een lichte deukje/gleufje in de kin!

Vuur geeft bepaalde karaktereigenschappen die onder andere te maken hebben met hoe echt vuur zich gedraagt. Vuur flikkert, het is enthousiast en vurig, wil zich laten zien, kan snel om zich heen grijpen en invloed hebben op de omgeving.  Het is vaak te zien bij mensen die kunnen performen, zoals acteurs en actrices.
Vuur heeft lucht en brandstof nodig om te kunnen branden. Dit kan zich vertalen naar het feit dat Marielle mensen nodig heeft in haar omgeving die haar kunnen stimuleren en haar de gelegenheid geven zich verbaal te uiten, anders kan het vuur gaan doven en daarmee ook het enthousiasme, de creativiteit en de positieve beweging in het leven. Een andere optie is dat het vuur te groot wordt en onbeheersbaar. Dit kan zich uiten in het verbranden van jezelf (burnout/depressie) of door de omgeving een stevige uitbrander te geven.


De westerse gelaatkunde kijkt op een hele andere wijze naar een gezicht. Vanuit de westerse gelaatkunde zien we naast de eerder genoemde lengtelijnen veel fijne gelaatstrekken en een huid met een gele ondertoon. De fijnheid en de huidtoon past, net als de romp, in het kader van de gevoelsstructuur. Marielle is een gevoelige vrouw.
De communicatiegebieden: neus, wang, mond en ogen laten zien dat Marielle zich in de buitenwereld wat introverter zal opstelt dan in haar privé leven. Haar rechterzijde is smaller en meer gespannen. Meestal berust dit op negatieve ervaringen uit het verleden wat betreft de communicatie. Marielle is voorzichtiger geworden en selectief in dat wat zij naar buiten brengt buiten haar privéleven. 

Tot slot wil ik Marielle, Paul en Peter nogmaals hartelijk bedanken voor het feit dat ik vele mensen heb kunnen laten kennismaken met een analyse op basis van praktische mensenkennis. Daarnaast wil ik alle lezers bedanken en jullie allemaal een prachtig, liefdevol en hartverwarmend 2014 wensen!

Reactie van Marielle 

Leuk om mee te hebben mogen doen. Nooit geweten dat er aan het gelaat en lichaam zoveel af te lezen is. Herkenbare punten, grappig ook om zo terug te lezen. Bedankt dat ik mee heb mogen werken aan je blog.
Groet, Marielle

donderdag 19 december 2013

In verbinding met jezelf. Een gelaatkundige analyse van Paul Goos.

Om te beginnen wil ik jullie bedanken voor de leuke en enthousiaste reacties die ik heb mogen ontvangen op de voorgaande blog die ik schreef over "mee-beweger" Peter! Fijn om te merken dat er zoveel interesse is in de medemens en daarmee eigenlijk ook in jezelf als mens.Vaak is het zo dat wij dingen herkennen in een ander die ook zoveel met onszelf te maken hebben. Kennis van gelaatkunde geeft een spiegel in handen, zelfs via een blog met een beknopte analyse. Ook deze week lezen jullie weer een karakteranalyse en is de beurt aan Paul.

Een snelle creatieveling

Paul is een openhartig en direct persoon. Wanneer wij kijken naar Paul in zijn geheel, zien we bij hem (net als bij Peter) veel lengterichtingen vertegenwoordigt in zijn lichaam en gezicht. Paul heeft lange armen en benen die in beweging willen zijn. Ook zijn gezicht geeft een lengte weer, waarbij de lengte van zijn neus, de lengte van zijn kin en de vastzittende oorlellen de drang naar beweging nogmaals versterken.
Het is zo dat karaktereigenschappen zich kunnen versterken als bepaalde gelaatstrekken met elkaar "samenwerken". Ik roep ook altijd één ding is géén ding. Dat wil zeggen dat je nooit op basis van één karakteristieke gelaatstrek een uitspraak mag doen over een karaktereigenschap van de persoon!
In het geval van Paul betekent de boven benoemde "optelsom" dat hij soms iets té snel is, zowel lichamelijk als geestelijk. Dan is het in plaats van zien- denken/voelen en doen, zien en.....doen! Paul bezit een opvallende snelheid, die hem parten kan spelen in tijden dat zijn gevoelige en creatieve kant aandacht van hem vraagt. Dit kan betekenen dat door zijn snelheid, zijn omgeving soms niet helemaal meer kan volgen waarom Paul tot een bepaalde keuze is gekomen, wat kan leiden tot onbegrip.
Paul heeft naast zijn lengtes ook veel fijne structuren zichtbaar aan zijn lichaam. Zijn handen en voeten zijn klein van stuk (hij heeft schoenmaat 42), zeker gezien zijn lichaamslengte (±1.85 meter). Ook zijn romp is smal en fijn van bouw. Deze fijne elementen vertegenwoordigen het buitenste kiemblad: het ectoderm.
In zo'n smalle en relatief kleine romp zullen zich ook gevoelige en fijnere organen bevinden, waardoor ze in tijden van (emotionele) stress als het ware van slag raken. Hierdoor kan het zijn dat Paul gewicht gaat verliezen wanneer hij stress ervaart. Pauls gezicht straalt eveneens de fijnheid uit. Hij heeft grote ogen, fijne haren en een fijne huid. Zijn creatieve geest zoekt een uitweg via de fijne, kleinere handen. Wat maakt dat zijn handen uiting kunnen geven aan zijn creatieve gedachten en ideeën.

In verbinding met jezelf

Zoals je uit bovenstaande uitleg kan afleiden, is Paul een hele gevoelige man. Het punt is dat zijn snelle impulsieve lichaam en geest zich tegen zijn gevoelige kant kan afzetten. Dit een beschermingsmechanisme wat vaak is gebaseerd op ervaringen. Hiermee bedoel ik dat het kan zijn dat een lichaam een periode van extreme pijn of stress heeft gekend, waardoor het niet wil voelen en je als het ware uit je gevoelige kant "stapt". Dit is zichtbaar in het gezicht! Wanneer lichaam en geest niet meer met elkaar in verbinding staan verschijnt er dat wat wij Sanpaku noemen in de gelaatkunde.
Sanpaku betekent driekanten wit. Daar waar we normaal gesproken links en rechts van de iris een gedeelte oogwit zien, is er dan ook een gedeelte oogwit zichtbaar onder (of boven) het oog. Het kan zich uiten in tijden van extreme stress of wanneer iemand gebruik maakt van genotmiddelen, een extreem ongezonde leefstijl heeft of bepaalde medicatie gebruikt waardoor je op een kunstmatige wijze je gevoelige kant uitschakelt. Je bent dan niet meer in balans.
Een gezicht is een enorm dynamisch instrument. Het reageert snel op dat wat in ons leeft. In het geval van Paul is dit extreem goed zichtbaar. Dat houdt in dat hij onder bepaalde omstandigheden zo'n andere gezichtsuitdrukking heeft, dat ik hem soms op een foto bijna niet herken!
Op de foto links (gemaakt door Eric van Horrik) is duidelijk Sanpaku waarneembaar, Lichaam en geest werken even niet meer samen....

Leren van ervaringen

In de loop van de jaren leren wij allemaal van onze ervaringen. De ene persoon natuurlijk wat meer als de ander, maar uiteindelijk streven wij allemaal naar harmonie in ons leven. Wat is er mooier dan de wens te hebben dat lichaam en geest, binnen en buiten, een pact met elkaar aangaan waardoor voelen en doen overeenkomen met elkaar.
Het gezicht is een vertegenwoordiging van ratio en gevoel, binnenkant en buitenwereld. En hoe beter de balans, hoe symmetrische het gezicht zal zijn.

Voor een uitvergroting en dus leesbaardere tekst; klik op de foto

Ten tijde van de foto waarbij de rechterzijden en linkerzijden aan elkaar zijn geplakt, zien we een vrij symmetrisch gezicht bij Paul. Dit houdt in dat hij zijn gevoelens accepteert en deze vormgeeft naar buiten toe. Paul is een persoon die lang zijn wensvervulling heeft onderdrukt, dit is zichtbaar aan de smalle bovenlip en het relatief langere gedeelte tussen de neusbasis en de bovenlip. Hij heeft zijn gezicht getraind om te zwijgen op bepaalde gebieden. Toch is er zichtbaar dat er een verandering gaande is op dit gebied. Zijn oogleden zijn aan beide kanten zichtbaar, wat inhoudt dat hij zijn gedachten en verlangens niet langer voor zichzelf wil bewaren, maar klaar is om dit met de buitenwereld te delen!
Paul laat met name op de linkerzijde van zijn gezicht rode verkleuringen zien die zeggen dat hij druk bezig is met het verwerken van zaken op gevoels- en privé gebied.
Zijn gedetailleerde, gestructureerde, sceptische kant en daadkrachtig impulsieve, sluit langzaam maar zeker een verbond met zijn gevoelige, creatieve, ruimzichtige en emotionele kant. In verbinding met zichzelf, op zoek naar balans en harmonie.

Reactie van Paul

 :-)vrijdag 13 december 2013

De mee-beweger. Een gelaatkundige analyse van Peter Verbeek

Peter, beweger en gevoelsmens
Omdat ik regelmatig toe ben aan vernieuwing, deed ik een aantal dagen geleden via mijn facebook-account een oproep. Ik vertelde dat ik opzoek was naar personen die zich door mij durfden te laten analyseren, om de uitkomst vervolgens te verwerken in een van mijn blogartikelen. Dit omdat ik zo graag mijn passie voor het lezen van de mens op een leuke manier met jullie wil delen. Er is namelijk ZOVEEL zichtbaar aan een mens en het enige wat je ervoor hoeft te doen om het te kunnen zien is goed kijken.
Een van de eerste enthousiaste vrijwilligers die zich aanmeldde was Peter Verbeek. Zo geschiedde, Peter kwam bij mij op bezoek en liet zich analyseren. Hieronder volgt een beschrijving van zijn analyse. De analyse die jullie gaan lezen is slechts een fractie van wat er zichtbaar is aan een gezicht. De kenmerken die zich het duidelijkst presenteren, heb ik uitgelicht zodat het allemaal begrijpelijk blijft.

De (mee)beweger

Wanneer we gaan kijken naar Peter in zijn geheel laten zowel het gezicht als het lichaam veel lengterichtingen zien. Peter heeft lange armen en benen. Zo op het eerste oog lijken zijn benen niet lang, maar dat komt door de trui die hij over zijn broek draagt en daarmee de benen optisch verkort. Lengte komt voort het het middelste kiemblad, het mesoderm, dat zorg draagt voor het bewegingsapparaat. Peter is dus een geboren beweger, hij zal MOETEN bewegen omdat er anders onrust ontstaat in zijn systeem. Bewegen is zijn uitlaatklep. Omdat de drive zo groot is en Peter's gezicht laat zien dat hij over zijn grenzen kan gaan om bijvoorbeeld een doel te bereiken, kan het zo zijn dat hij roofbouw pleegt op zijn lichaam en geest.


Als we kijken naar Peter's gezicht, valt daarbij de fijnheid en straling op. Hij heeft grote ogen, fijne haren en fijn gevormde gelaatstrekken. Zijn huid is gevoelig van structuur en reageert snel op de omgeving, dit is zichtbaar aan de rode vlekken in het gezicht. Hierdoor is het aannemelijk dat Peter's zenuwuiteinden goed ontwikkeld zijn. Hij is daarmee sfeergevoelig en kan "last" hebben van de omgeving wanneer deze niet positief gestemd is. Zijn ogen stralen overduidelijk de Helioda uit (levensenergie of Chi), hij heeft interesse in de medemens en de medemens in hem. Helioda trekt namelijk automatisch mensen, kinderen en dieren aan. Wanneer Peter praat vanuit zijn passie gaat hij nog meer stralen, wat als resultaat heeft dat het leuk en fijn is om aan te horen wat hij te vertellen heeft.
Zijn relatief lange en ronde voorhoofd laat zien dat hij een 24/7 denker is. Wanneer het denken teveel gaat worden, gaat zich dit aftekenen op de oogleden. Deze worden dan rood. Een geluk hierbij is dat Peter verbaal kundig is, zodat hij zijn gedachten kan delen. Zijn open blik en aanwezige lippen verraden een persoon met verbale kwaliteiten. Peter heeft veel behoefte aan praten en kan het ook goed. Ook wat betreft het verwoorden van zijn gevoel en emotie staat hij zijn mannetje!

Een extraverte introvert

Wanneer we de linkerzijden en de rechterzijden van een gezicht aan elkaar plakken, ontstaat er vaak een heel mooi en duidelijk beeld van hoe een mens zich verhoudt in de buitenwereld (rechterzijden) en in de privésferen (linkerzijden). Ook bij Peter geeft het onmiddellijk al een gevoelsmatig beeld.


De rechterzijden bij elkaar genomen laten zien dat Peter gericht is op de buitenwereld, zijn neusrug is breed, wat wil zeggen dat hij veel opneemt van zijn omgeving. Zijn blik is letterlijk breed, evenals zijn interesses. Zijn voorhoofd laat aan de rechterzijde zien dat hij zich kan aanpassen aan de ander, echter...dit kan hij alleen als het goed voelt voor hem of hij er met zijn gevoel bij kan of  "in" kan. Links heeft zijn voorhoofd namelijk een hele andere boodschap: Peter gaat kritisch reageren als het niet goed voelt voor hem. Met zijn verbale kunsten en zijn wat impulsieve beweeglijkheid, zou dit tot een flinke discussie kunnen leiden. Het gezicht rechts laat een mee-beweger zien. Peter beweegt graag mee met de omgeving, hij wil iets doen voor een ander. Grappig is dat zijn twitternaam ook echt @meebeweger is, hij kent zichzelf goed!
De linkerzijden aan elkaar geven een beeld van een enthousiast persoon. Zijn hoofd is op deze manier veel smaller in doorsnee aan de linkerzijde. Dit houdt in dat Peter een langere hersteltijd nodig heeft op gebied van geestelijke- of mentale inspanning. Wanneer hij zichzelf deze tijd niet gunt, door bijvoorbeeld introvert te zijn of zijn lichaam rust te geven. Kan hij geestelijk oververmoeid of overprikkeld raken.

Tot slot wil ik Peter hartelijk bedanken voor zijn medewerking en vertrouwen. Mochten jullie nog meer over hem willen weten, neem eens een kijkje op zijn site www.peter-verbeek.nl en laat je inspireren!

De ervaring van Peter zelf

Mijn ervaring: Ik ben vrij sceptisch in dit soort zaken, maar ik vond de oproep van Peggy zo leuk dat ik toch reageerde. Erg grappig om te doen, omdat ik mezelf inmiddels vrij goed ken en dat ik Peggy nooit echt gesproken heb. Dus ik was zeer benieuwd wat ze zou zeggen. Los van het feit dat hier natuurlijk een aantal leuke complimenten genoemd worden (wat iedereen wel van zichzelf wil horen), vond ik het opvallend dat zij een aantal (karakter)trekjes van mij (hoe toepasselijk in deze!) uit mijn gelaat en houding wist te halen, die ik zelden (of nooit) met de buitenwereld deel.  De beschrijving hier is beknopt maar tijdens de analyse heb ik veel herkenbare dingen gehoord. Het heeft me in die zin niet heel veel ‘nieuwe inzichten’ opgeleverd, maar zeker wel een aantal oude bevestigd. Ik denk dan ook zeker dat mensen die zichzelf minder grondig onderzocht hebben, zeker baat kunnen hebben bij een analyse. En vooral de daaruit voortkomende beschrijvingen over waar je kracht- en je valkuilen liggen. Ik had vooraf niet gedacht dat je dat uit een gezicht zou kunnen lezen… Hartelijk dank dus Peggy!