dinsdag 29 maart 2016

Dit is het gezicht van de liefde!

Liefde en gelaatkunde, wat kan je ermee? Nou....eigenlijk een heleboel! Ik ben ervan overtuigd dat liefde op het eerste gezicht mogelijk is. Daar zijn veel verschillende verklaringen voor te vinden. Een aantal van deze verklaringen ga je hieronder lezen! We gaan in deze blog namelijk kijken naar een setje leuke lovers, bij wie ik het gezicht van de liefde mocht ontrafelen met de praktische mensenkennis als gereedschap!

Hoe zat het ook al weer?

Eerder schreef ik al eens een blog over liefde op het eerste gezicht. Om een lang verhaal kort te maken: er zijn drie soorten van liefde op het eerste gezicht volgens de kunstenares Suzi Malin. In haar theorie stelt zij dat aantrekkingskracht van twee personen verklaart kan worden vanuit het feit dat zij gelaatkundige gelijkenissen hebben, zoals gelijke verhoudingen van bepaalde gelaatsvormen of zelfs gelijke gelaatstrekken, zoals dezelfde neus- of mondvorm. Malin stelt daarnaast dat een individu ook kan "vallen" op zijn of haar eerste liefde, waarmee zij doelt op iemand die lijkt op je vader, moeder of verzorger (zoals prins Charles viel voor Camilla, die als twee druppels leek op zijn nanny.)
Al met al interessante materie en mocht je hier meer over willen lezen kan dat en KLIK JE HIER

Mijns inziens is het wat kort door de bocht om alleen het gezicht te betrekken in het verklaren van de liefde. Lichaamstaal die goed wordt begrepen en feromonen (noem het chemie) spelen natuurlijk ook een grote rol. Onderliggend heeft tevens de omgeving waarin je opgroeit en je je op latere leeftijd in begeeft een vinger in de pap. Hier wordt namelijk een deel van onze basale structuur gevormd, samen met onze diep gewortelde basiskaraktereigenschappen. Deze zijn levenslang blijvend, al dan niet onder de oppervlakte en niet verworven.

Let's talk about love 

Laten we het hebben over de liefde! Die bijzondere energie tussen mensen, die zich niet in één woord laat vangen. Hierbij nemen we de proef op de som bij een super leuk stel, nl Cynthia en Berend. Ik ken hen al heel wat jaren en ben altijd zeer gecharmeerd van hun verbale- en non-verbale interactie. Bij de vraag of zij het aandurfden om mij de liefde tussen hen op te sporen op gelaatkundig gebied, gaven ze beiden direct een enthousiaste JA!

Als eerste kijken we naar de foto van beiden in het geheel. Daarbij gebruiken we de kiembladenleer, waarbij we niet moeten vergeten dat kleding lichaamsvormen vertekent. Hierbij valt op dat Cynthia past in alle kiembladen. Dit zorgt ervoor dat Cynthia zich gemakkelijk kan aanpassen aan anderen, omdat er altijd wel iets is dat ze herkent. Met haar rondere vormen straalt ze rust uit en kan de zaken stap voor stap, weloverwogen aanpakken. Ze is hierbij niet impulsief, maar wanneer de keuze is gemaakt, zeer vasthoudend!

Berend valt daarentegen in de structuur van de beweger. Met zijn lange armen, benen en de langere kin is het lastig voor hem om niet in beweging te zijn. Verder laat hij trekken zien van een gevoelsmens. Hij zal dus snel reageren op sfeerveranderingen en spanningen.

Samen zal dit doorgaans positief uitwerken. Cynthia is aanvoelend en aanpassend, zij zal zich kunnen schikken naar de onrustigere aard van Berend en vaak zelfs haar rondere en rustvormen kunnen inzetten om zijn natuurlijke snelheid af te remmen, waardoor zijn impulsieve gedrag wat wordt tegengehouden. Berend zal Cynthia in zijn geval uitdagen tot bewegen en in beweging komen. Hij is het hout op haar vuur. Toch zal ze met haar aarde structuur altijd met beiden voetjes op de grond blijven. In het geval van onenigheid zullen de talenten van beiden de valkuilen worden. In dat geval vindt Cynthia, Berend waarschijnlijk te druk en afgeleid en vindt Berend, Cynthia te weinig in actie of voelt zich gestagneerd in zijn acties en impulsen door haar.

Hoewel Berend en Cynthia op het eerste gezicht niet op elkaar lijken, zien we bij de facematch toch een leuke verrassing!

Het voorhoofd is even hoog (wat lastig te zien is op de foto). De afstand tussen wenkbrauw en ooglid en de lengte van de neus is gelijk. Dit laat zien dat zij onbewust voelen dat zij elkaar op veel vlakken begrijpen. Het is een lichamelijke aantrekkingskracht. Ze vinden de ander er leuk uitzien (esthetische verbinding) en hebben gevoelsmatig vertrouwen in elkaar.

Mond en kin matchen minder goed. Wat wil zeggen dat de communicatievormen (Berend direct en zakelijk, versus Cynthia gevoelsmatig en vrij) en de inzet van daadkracht nogal verschillen van elkaar. (Berend impulsief ,versus Cynthia die voorzichtig is maar vasthoudend).

Naast de harmonie die men in beiden gezichten herkent, zien we ook vormen in het gezicht die op elkaar lijken. Hierbij kijken we naar de oogvorm en ronde neuspunt. De relatieve grootte doet er niet toe, alleen de vorm. Hoe meer “echo” hoe passender de verbintenis. De aantrekkingskracht is ook bij echoïsme wederzijds. Echoïsten voelen zich vaak zielsverwanten omdat je als het ware een beetje kijkt in je eigen gezicht. Het geeft een direct gevoel van herkenning!

Tijdens de analyses van beiden hebben we heel wat afgelachen om de herkenbare klikken én conflictbeschrijvingen. Het was heerlijk om deze twee creatieve mensen te mogen uitdiepen en te mogen gebruiken als voorbeeld voor mijn blog. Wie ze in levende lijve wil zien en ontmoeten kan zich begeven naar de kapsalon van Cynthia (Salon Pure Color), waarin zij haar droom op een goed geplande en vasthoudende wijze heeft waar kunnen maken en haar talenten inzet om mensen een nog mooiere variant van zichzelf te maken!

Heb je interesse in een consult? KLIK DAN HIER.


woensdag 9 maart 2016

Niets is wat het lijkt, de zichtbare geheimen van een mens.

Wij worden door allerlei zaken om ons heen, zoals de media, regelmatig op het verkeerde been gezet. Ook de mens zelf doet hier aan mee. Niet zelden gedraagt men zich heel anders dan waaruit de basis van het karakter bestaat. Dit komt omdat wij ons trachten verfijnen gedurende het hele leven. We streven naar een verbeterde variant van onszelf, in de hoop er gelukkiger en wijzer van te worden. Helaas komt ons dat af en toe duur te staan. We verwijderen onszelf hierbij dan juist van ons oorspronkelijke fundament. Het hoofd en het hart scheiden zich van elkaar en gaan elkaar tegenwerken. Ik heb daarvan al veel voorbeelden gezien in mijn analyses.
Toch is het mogelijk om ervoor te zorgen dat bewustzijn en onderbewustzijn weer in balans komen met elkaar en elkaar opnieuw waarderen. Een mooi voorbeeld daarvan trof ik in één van mijn blogconsulten: Berny Aerts is haar naam.

Kwaliteiten van het bewustzijn

Haar sprankelende, ondeugende en ook wijze ogen trokken mij tijdens ons gesprek aan. Opvallend is dat wanneer je het hoofd van Berny ziet, je er een heel ander lichaam bij verwacht. Vanuit de drie kiembladenleer (ectoderm, mesoderm, endoderm, voor meer uitleg over de kiembladen klik je hier) zien we dat zowel onze lichaamsvormen als de gezicht/hoofdvorm in grote lijnen worden bepaald door de vormen die deze kiembladen met zich meebrengen. Even heel kort door de bocht zijn deze drie vormen de volgende: kleine fijne vormen, lange hoekige vormen of zachte ronde vormen. Alle kiembladen zijn in ieder persoon vertegenwoordigd, echter heeft elk persoon een eigen verdeling van deze drie bladen.

Het hoofd van Berny laat voornamelijk vormen zien vanuit het middelste- (mesoderm) en buitenste kiemblad (ectoderm). Dat wil zeggen dat ze lengte richtingen laat zien in haar gezicht met een goed ontwikkelde botstructuur en hoekige kaken. Daarnaast zien we veel fijne vormen in de gelaatstrekken, zoals haar grote ogen die opnemend zijn, de fijn getekende mond en de fijne huid- en haarstructuur. Het kiemblad van het endoderm lijkt niet aanwezig te zijn: er zijn weinig ronde vormen zichtbaar, behoudens de ronde neuspunt en dikke oorlellen.

Berny
De vormen die zichtbaar zijn in het gelaat geven aan dat Berny zich op bewust niveau zal bezighouden met de zachtere zaken van het leven, kunst, schoonheid, spiritualiteit. Ze is een emotioneel mens, welwillend en empathisch. Berny's ogen zijn opvallend sprankelend en opnemend. Dit laat zien dat zij het vermogen heeft om bovengemiddeld goed sferen en emoties van haar omgeving te ontvangen. Haar goed ontwikkelde zenuwstelsel en gevoeligheid laat zich combineren met de duidelijkheid en haar rationelere kant, die voortkomen uit het mesoderm. Hierin kan zij haar directheid laten zien en haar grote doorzettingsvermogen.
Het bewustzijn van Berny houdt zich dus naast (aan)voelen bezig met het in beweging zijn en in beweging zetten van haar omgeving. Ze kan hierin ver doorgaan, zeker wanneer het gaat om idealen die ze in haar leven na wil streven. Hiermee heeft Berny dan ook al veel bereikt en veel kennis opgedaan, wat ook zichtbaar wordt op de website van haar eigen praktijk: The key to healing.

Op grond van de vormen van het hoofd in deze structuur, verwacht je idealiter een lichaam met dezelfde structuur, namelijk klein(er) en atletisch. Toch heeft Berny hier een verrassing voor ons inpetto!


Het verrassende onbewuste lichaam

 


Kijkend naar het lichaam van Berny zien wij naast de lange vormen van de armen en benen, rondere vormen en een ruimer rompoppervlak. Goed om te weten is dat kleding ons soms afleidt van de daadwerkelijke vorm, dus let hierop bij het maken van een kiembladen inschatting!
In Berny's gestalte vinden wij dus voornamelijk lange en ronde vormen die passen bij het mesoderm en endoderm. Het ectoderm met de kleine fijne vormen, is in het lichaam veel minder goed vertegenwoordigd. Het lichaam, wat staat voor het onderbewuste, is dus gericht op een economisch ingestelde beweging en heeft daarnaast ook rust nodig om de verteringsprocessen te ondersteunen.

Hierin spreken hoofd en lichaam elkaar dus behoorlijk tegen, te weten dat de boodschap van het onderbewuste altijd zal winnen in de strijd met het bewuste hoofd dat snelheid en constante beweging ambieert. Berny geeft aan dat zij zich hiervan in de loop van haar leven bewust van is geworden. Het heeft de nodige strijd in haar opgeleverd in het verleden. Goed om te weten is dat elk mens vol zit met allerlei innerlijke conflicten. Het conflict tussen hoofd en hart; het bewustzijn en het onderbewustzijn is er daar slecht één van. Door goed in de spiegel van je eigen ziel te durven kijken is het mogelijk om je van je innerlijke conflicten op de hoogte te stellen. Met het leren kennen van je eigen tegenstellingen, is het krijgen van inzichten om innerlijke vrede te sluiten tussen twee kampen mogelijk. Dat is waar tegenwerken, samenwerken wordt. Berny is het gelukt om de kwaliteiten te vinden in de valkuilen van haar bestaan. Iets dat ze nooit zomaar voor lief zal nemen en altijd hard werken blijft, puur vanwege het feit dat zelfacceptatie en zelfkennis een eeuwige zoektocht blijft in het leven van elk groeiend mens.