woensdag 19 november 2014

Het gezicht toont je de weg naar je innerlijke natuur. Gelaatkunde ontmoet Mia Verachtert.

Dat een gezicht een schat aan informatie bevat is voor mij een feit. Het is dan ook ons eerste communicatiemiddel. Mensen kijken naar elkaar en nemen waar hoe de persoon voor hen eruit ziet. Al naar gelang je eigen persoonlijkheid, zul je de ander beoordelen. Zo is het voor een angstig persoon van belang om te kunnen "zien" en weten of degene voor hem niets kwaads in de zin heeft. Maar zoveel mensen, zoveel wensen. Ieder heeft een eigen manier van kijken met een eigen geschiedenis.
Daar waar mensen samenleven, gaat men elkaar als het ware een beetje imiteren, spiegelen wordt dat ook wel genoemd. Het proces van spiegelen is iets natuurlijks, het is een beetje delen van persoonlijke geschiedenis. Je dient als voorbeeld voor een ander en dat begint letterlijk al in de wieg! De baby die de mimiek imiteert van de ouders. Het geeft een gevoel van verbinding en van begrip: "ik ben net als jij...".

In de reeks van: "gelaatkunde ontmoet", ontmoette ik deze keer Mia Verachtert. Mia ken ik al een aantal jaren vanuit het gelaatkunde "circuit".
Ze heeft al veel gelaatkunde cursussen gevolgd en volgt nu de twee jarige opleiding bij collega Rhené Emmerich.
Mia is een bezige bij met een brede kennis en interesse gerelateerd aan mens en natuur. Dit is overduidelijk terug te vinden in haar werkzaamheden, onder andere als verpleegkundige. Tevens heeft ze zich verdiept in de ondersteunende krachten van de natuur: ze is bloesemconsulente en celzouttherapeute. Voor haar eindscriptie in de opleiding tot celzouttherapeute, maakte ze een boeiende eindscriptie over de raakvlakken tussen de gelaatsdiagnostiek volgens de celzouten en de Chinese gelaatsdiagnostiek volgens de vijf elementenleer.
Mia reageerde spontaan op mijn oproep aan eenieder die een leuke link kon maken vanuit zijn of haar eigen professie, naar de gelaatkunde. Ze maakte voor mij de link van het lezen van het gezicht, naar het toepassen van celzouten en bloesems. Ik kan je vertellen, dat is enorm boeiend en aanvullend voor een gelaatkundige!

Stap voor stap

Dat is precies de manier die past bij Mia, ze is een ster in het maken van een planning in stappen en zo werkt ze ook in haar praktijk. In haar bescheidenheid heeft ze gevraagd om geen foto van haar te plaatsen in mijn blog, dus voor de visueel ingestelden onder jullie, helaas geen beeldend voorbeeld van Mia in deze blog. Ik kan Mia beschrijven als, verzorgend, rustig, gevoelig en sterk met een vrouwelijke zachtheid. Haar stemgeluid is evenals haar persoonlijkheid zacht en aangenaam rustgevend.
De manier waarop Mia naar een mens kijkt is heel boeiend. Het raakt de vorm van een gelaatkundige analyse, maar is meer afgebakend en gericht op de totale balans in gezondheid van een mens. In het gezicht zoekt ze de oplossing van onze puzzel tot de basis, de innerlijke natuur. Mia vertelt hoe ze haar "puzzeltje" probeert te leggen:

1. Herken de 5 elementen
De 5 elementen, metaal, water, hout, vuur en aarde, verbeelden de manier waarop energiestromen op elkaar inwerken. De elementen geven energie aan elkaar af die de andere aanwakkert, tot rust brengt of vernietigt. Dit maakt dat er zowel een productieve cyclus als een controlerende cyclus bestaat. Productief wil zeggen dat de elementen elkaar versterken, controlerend betekent dat de elementen elkaar onder controle kunnen houden en in een ernstige geval elkaar kunnen vernietigen.
Ieder individu heeft kenmerken van deze bovengenoemde elementen in het gezicht. Door middel van het leren herkennen en interpreteren van deze elementen in een gezicht, kan je bepalen in welk element het persoon zich bevindt zodat je zijn of haar talenten en levenslessen kunt ondersteunen, begrijpen en stimuleren.

2. Herken het kiemblad
Elk kiemblad heeft een eigen thema.
Zo heeft het endoderm kiemblad het thema stofwisseling, het mesoderm het thema bewegen en het ectoderm het thema fijn gevoeligheid. Door te bepalen welke kiembladen er overheersen, kan men inschatten waar zich mogelijke stagnaties manifesteren.

3. Luisteren naar een verhaal
Door goed te luisteren naar wat een persoon vertelt en de wijze waarop deze persoon dat doet is veel informatie te verkrijgen. Door goed te kijken en te luisteren worden alle aspecten bij elkaar gebracht tot een holistisch beeld: de mens gezien met de samenhang tussen lichaam, geest, energie en ziel. Binnen de holistische opvatting speelt de interactie tussen lichaam en geest een belangrijke rol.

4. (Gelaatkundige) informatie koppelen naar celzouten en bloesemremedies
Bij dit gedeelte van het stappenplan kijkt men alleen naar het gezicht van de cliënt op basis van de heersende elementen en de gelaatsdiagnostiek volgens Schüssler.

Schüsslerzouten zijn celzouten of ook wel mineraalzouten genoemd. Op grond van het element waarin een persoon zich beweegt, zullen de zouten worden gekoppeld. Voor elk element: aarde, water, vuur, metaal en hout, zijn er bepaalde celzouten aan te wijzen.
Celzouten zijn vooral gericht op de lichamelijke stofwisseling en het zelfherstellend vermogen van het lichaam.


Metaal element: een sieraad of een bijl...

Natuurlijk was ik heel nieuwsgierig in welk element Mia mij zou plaatsen en welke zouten daarbij zouden passen. Volgens Mia bevind ik mij momenteel in het metaal element, te zien aan mijn vlakkere wangen en de relatief grote afmetingen tussen mijn gelaatstrekken en de fijngevoelige huid. Elk element kent een scala aan karakter eigenschappen (en ja hoor, dan is het metaal heel herkenbaar in mijn geval...)
Bij het metaal element horen zout 3 (ferrum phosphoricum) en 8 (natrium chloratum). Deze zouten zijn dus ondersteunend voor het metaalelement in geval van tekort komen EN in het geval van overdaad. Ze geven als het ware de mogelijkheid om bij een onbalans in het element metaal, van de bijl een mooi sieraad te maken. Wie wil dit nu niet!

Voor elk van de vijf elementen zijn er een aantal bijpassende celzouten op te noemen. Deze kunnen dus zorgen voor een harmonieuze balans in het element. Zo kan het vuur element smeulen bij een te kort, of te groot en laaiend zijn en je opbranden. Een celzout kan in dit geval zorgen voor een lekker behaaglijk warm innerlijk vuurtje, waar iedereen plezier van heeft.

De bloesemsremedies, ook wel karakterremedies genoemd werken in tegenstelling tot de celzouten op onze gemoedstoestand. Ook bij het hanteren van de bloesems is het mogelijk om een keuze te maken op grond van de 5 elementen.


Volgens de bovenstaande methode, kan men heel individueel ingaan op klachten van allerlei aard. Of zoals Mia het zo mooi zelf verwoord: "Het gelaat toont je de weg naar je innerlijke natuur en laat je ontdekken wie je bent. Wanneer je leeft volgens je natuur straal je dat ook uit. Met de gelaatkunde zie ik in één oogopslag de uiterlijke kenmerken van het levensverhaal van iemand. Door in te zoomen op het gezicht, kom ik in het gebied van de celzouten".  

Ook hier zien we opnieuw het kijken van macro naar micro, van het grote geheel naar de kleinere details. Met het streven tot het vormen van één geheel. Eén heel mens als een denkend, energetisch en spiritueel wezen.

Lieve Mia, hartelijk dank voor deze mooie bijdrage. Voor degene die interesse heeft in het werk van Mia, klik HIER


Geen opmerkingen:

Een reactie posten