maandag 6 oktober 2014

Spiegeltje, spiegeltje....... in je hand! Een impressie van de twee daagse gelaatkunde basiscursus


Afgelopen vrijdag was het dan zover! De gelaatkunde basiscursus ging van start. Het was een geweldig leuke groep met hele enthousiaste en leergierige dames en heer. Veel mensen hebben er behoorlijk lang naar uit moeten kijken omdat ik de cursus al vroeg had gepromoot en de beschikbare plaatsen ook snel gevuld waren.
Wat wij samen zoal uitgevoerd hebben op deze dagen, zie je hieronder in het kort weergegeven.

Spiegeltje spiegeltje....... in je hand!

De cursisten houden zichzelf de spiegel voor
Dat is de manier waarom wij de cursus zijn begonnen. Gelaatkunde is namelijk iets dat je in eerste instantie heel goed kan toepassen op jezelf! Vaak komen cursisten een cursus gelaatkunde echter volgen omdat ze gelaatkunde willen leren toepassen op een ander individu. Dat je daarbij ook jezelf NOG beter leert kennen middels gelaatkunde technieken is een feit. Ik kan uit eigen ervaring vertellen dat gelaatkunde mij ontzettend veel inzichten in mijn eigen levenspad heeft gegeven. Het motto dat ik hierbij altijd hanteer is de oude spreuk van het orakel van Delphi: "Gnothi Seauton" wat betekend: "ken u zelve". Het houdt in dat voor het verwerven van ware kennis eerst zelfkennis dient verworven te worden.
Tijdens de cursus gaan de cursisten dus ook met zichzelf aan de slag. Het is kijken EN bekeken worden!

Van groot naar klein

Er dienen bij het analyseren altijd een aantal gouden regels gehandhaafd te worden! Deze regels bewaken namelijk een aantal hele belangrijke grenzen in de praktische mensenkennis:

•Kijken in verhoudingen: wat groot is voor de een is mogelijk klein bij een ander.
•Links / rechts: de relatie tussen de persoon in privé versus buitenwereld.
•Lichaam en hoofd: geven niet altijd dezelfde boodschap.
•Gezicht en schedel: de verworven eigenschappen en de basis eigenschappen.
•Eén ding is géén ding: NOOIT een conclusie trekken vanuit één enkele factor.
•Beoordelen, niet veroordelen: er is geen goed of slecht in de praktische menskennis.

Cursisten aan de slag: kiembladen en energiestructuren
De manier waarop de deelnemers hebben leren kijken is de macro/micro methode. Dat wil zeggen het kijken vanuit het grote geheel en van daaruit steeds kleiner. We beginnen met het bekijken van het gehele lichaam en de verhoudingen, welke lijnen er opvallen en wat de verschillen zijn tussen het hoofd en het lichaam. Want hoewel de cursus zich bezighoudt met het lezen van een gezicht, is het van GROOT belang niet te vergeten dat er een heel mens vastzit aan het hoofd.
Uit het hoofd, het lichaam en de lichaamshouding is al veel op te maken; bijvoorbeeld welk menstype je bent (kiembladenleer) en hoe je omgaat met je energie in je lijf (kraftrichtungsordnung). Soms kan men hier al innerlijke conflicten opsporen en verklaren.
In veel van mijn oudere blogs, is hierover informatie te vinden. Deze kan je opzoeken middels de zoekfunctie op de blogpagina (alleen op pc mogelijk).

Ook onze handen geven info over wie wij zijn
Pas ná het herkennen van menstype en energie in hoofd en lichaam, is het tijd voor een volgende stap. En dat is het bekijken van de schedel en het gezicht. Wat steeds hierbij terugkeert, is de kennis van bovenstaande: het toepassen van de kiembladenleer en de richting van de energie. De richting van de energie geeft overal een aanvullend antwoord op en de regels die men hierbij leert de hanteren zijn heel simpel en praktisch toepasbaar.

Hieronder zie je een kort filmpje van de praktijk (en onderling overleg...poeh dat geeft een soort van kippenhokgeluid:-). Het betreft hier het waarnemen van een breedtelijn boven de oren: het zogenaamde bovenoorpunt. Dit is het punt dat, onder andere, informatie geeft over onze motorische drive in zake het plotseling n actie komen (ontploffen). Het leuke is dat iedereen anders is, zo ook in deze groep cursisten waren er prachtige voorbeelden van een sterk en minder sterk ontwikkeld bovenoorpunt. We leren in de cursus van elkaar en leren dat beiden varianten zo hun voordelen en nadelen kunnen hebben. Wie steekt de neus graag ergens in en wie is er loslippig?

Een cursiste houdt zichzelf de spiegel voor!
Na het duiden van lichaam, hoofd en gezicht komen onze gelaatstrekken aan de orde op de zonnige lesdag twee. Opnieuw komen we dan tot de conclusie dat ook voor onze wenkbrauwen, ogen, neus, mond, oren en kin de basisregels van de kiembladen- en energieleer toepasbaar zijn. Eigenlijk is de praktische mensenkennis niet zo moeilijk, als je de basisbegrippen maar begrijpt en correct kan toepassen.
Natuurlijk hebben we alle gelaatstrekken één voor één behandeld. Wauw...wat is er toch veel te vertellen over de kapstokjes van het gezicht (wenkbrauwen), de spiegels van de ziel (ogen), de zetel van wilskracht en gevoel (neus), de sluitspier van de ziel (mond) en de troon van daadkracht (kin/kaak).

Tijdens deze twee dagen hebben de cursisten geleerd om een volledige basisanalyse uit te voeren, stap voor stap! Daarbij kunnen ze altijd terugvallen op de theorie uit de reader, want het naslagwerk is een uitgebreide variant van het doorontwikkelde analyseschema. Zo hebben ze de gelegenheid om op een gestructureerde wijze de geleerde theorie, praktisch toe te passen.

Natuurlijk ook een gepaste balans tussen INspanning en ONTspanning!


Graag wil via deze weg nogmaals ik alle deelnemende cursisten hartelijk bedanken voor hun positieve bijdrage aan deze twee dagen. Ik heb van jullie genoten!!

Op 16 en 17 januari 2015 volgt opnieuw een basiscursus gelaatkunde. Voor meer informatie klik hier .
Inschrijven kan d.m.v. het opvragen van een inschrijfformulier via  
gelaatkunde @ outlook.com

Alléén bij een ontvangen en volledig ingevuld inschrijfformulier zal er een plaats voor je worden gereserveerd! 
Vol=vol (20 personen)

2 opmerkingen: