donderdag 24 oktober 2013

De zuster staat bol van de zorgzaamheid.

Soms is het wat lastig om nieuwe inspiratie te vinden voor mijn blog. Gelukkig heb ik inspirerende vrienden, vriendinnen en collega's om mij heen die mij zo nu en dan een leuk onderwerp voorstellen.
Deze keer was het deze keer één van mijn collega's die zich afvroeg of er een bepaalde hoofdvorm past bij een bepaald beroep. Het antwoord is simpel...Ja!

Gevoelige zaken

Een van de, voor mij, gemakkelijkste beroepen om te duiden is het beroep als kinderverpleegkundige! Natuurlijk, omdat ik er zelf een ben. Eigenlijk is het nog beter en leuker om te kijken naar het héle team dat werkzaam is op een kinderafdeling. Dit omdat men over bepaalde competenties zal moeten beschikken om op een juiste manier met kinderen en hun ouders om te gaan. Met team bedoel ik niet alleen de kinderverpleegkundigen, maar ook de kinderartsen, pedagogische ondersteuning en afdelingsassistenten.
Ik heb al vele jaren lang de luxe om gelaatkundig goed rond te kijken binnen mijn vakgebied. Dat betreft onder andere de patiënten en hun ouders, maar zeker ook mijn lieve collega's op de afdeling waar ik werk. Over de jaren heb ik, in mijn studieperiode voor gelaatkundige, veel collega hoofden mogen bestuderen en betasten. Daarbij is het mij toch zeker opgevallen dat een zorgzaam beroep, doorgaans ook een schedel met een groot gevoel en een "zorgzaamheidsknobbel" met zich meebrengt.

Nou zal u zich afvragen wat er dan in vredesnaam te zien zal zijn aan een schedel waarbij het zo genoemde `gevoel` groot is. Dat is echter niet heel moeilijk te zien, het gaat er dan om dat de achterzijde van de schedel een vrij ronde vorm bevat zoals hieronder op de foto te zien is. Hierbij geldt, hoe ronder het achterhoofd is, hoe groter de rol speelt vanuit het gevoel. Het bovengenoemde punt dat zorgzaamheid heet, bevindt zich ook in het bolle gedeelte op het achterhoofd.

Een bol achterhoofd houdt een gevoelige aard in.


Een van de nadelige effecten van een groot "gevoel" is dat in het geval van een slechte sfeer of een gevoel van onveiligheid, de prestaties van de persoon kunnen verminderen of de motivatie een deuk kan oplopen.
U zal begrijpen dat in het geval van een team werkzaam op een kinderafdeling die vrijwel allen beschikken over een prachtig bol achterhoofd, een slechte sfeer in een ongunstig geval als een domino-effect zal kunnen zijn!

Conflicten vermijden

Gelukkig is de frenologische plaats die `behoedzaamheid` heet, ook nog een van de kwaliteiten waarover zorgpersoneel doorgaans beschikt. Behoedzaamheid is het talent dat men heeft in het vermijden van een conflict. Het voordeel hiervan is dat met een flinke portie behoedzaamheid, een conflict zal worden vermeden, waardoor de  sfeer in de regel prima blijft! De plekken behoedzaamheid kan men vinden op de achterzijde van de schedel aan weerskanten, zoals te zien op de onderstaande afbeelding.

De beide handen op de behoedzaamheid


Competenties die een mens nodig heeft voor een bepaald beroep, zijn zichtbaar aan een schedel en gezicht. Voor iemand die in een zorgverlenend beroep zit, zijn er andere kwaliteiten nodig dan voor iemand die topsport bedrijft of in de politiek zijn bezigheden heeft.

Al met al...Zoveel mensen, zoveel vormen. Samen kunnen we er iets moois van maken en elkaar aanvullen. Maar ook het tegenovergestelde is helaas mogelijk. Kennis van gelaatkunde kan meer begrip brengen naar elkaar, meer erkenning en onderkenning geven. Zodat ieder zijn kwaliteit op een positieve manier kan gebruiken. Een geheel is groter dan een som van individuele delen. En dat is precies waar de teamgeest om draait!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten