maandag 4 november 2013

In tweestrijd met jezelf.

Naar een mens kijken blijft altijd boeiend. Een gezicht is voor mij het aller-boeiendste, omdat het heel veel informatie geeft over de innerlijke belevingswereld van een persoon en het karakter dat men graag naar buiten wil laten zien.
Ongetwijfeld is het zo dat je als mens niet alles zo open en bloot wilt delen met de buitenwereld en dat is gelaatkundig ook vaak zichtbaar. Elke gezichtshelft draagt immers zo zijn eigen boodschap met zich mee over onze innerlijke en uiterlijke gedragingen. Een mens heeft daarom letterlijk twee gezichten en daarmee is een gezicht bijna altijd asymmetrisch. Wanneer je een gezicht per helft gaat bekijken, wordt dit feit vaak nog veel duidelijker zichtbaar.

Twee gezichten: buitenwereld en privé

Ieder mens heeft als het ware twee gezichten. Het zijn de twee kanten in het leven waar iedereen mee te maken krijgt als mens. Elke kant is vertegenwoordigd in het gezicht.
Hierbij gaat het enerzijds om de wereld van de buitenkant, die gerelateerd is aan hoe wij communiceren met onze buitenwereld zoals school, werk en mensen die we niet kennen. Alles wat wij willen weergeven aan de onbekende of zakelijke wereld is zichtbaar in de rechter gezichtshelft.
Anderzijds gaat het over de wereld van de binnenkant. De binnenkant heeft een relatie met al onze innerlijke verlangens en de communicatie met onze privéwereld zoals onze vrienden, geliefden en familie. De linker gezichtshelft vertelt ons dus iets over onze innerlijke gevoelsbeleving en hoe wij omgaan met ons karakter in ons privéleven.
Het is van belang hierbij te vermelden dat we uitgaan van de linker- of rechterzijde gezien vanuit de persoon zelf, zoals zichtbaar op het plaatje hieronder.

Basis illustratie door Nico Nieuwland

De verborgen boodschap

Elk gezicht geeft dus eigenlijk een verborgen boodschap weer over innerlijk beleven en uiterlijk beleven. Bij het kijken naar de gezichtshelften afzonderlijk van elkaar, wordt de boodschap doorgaans al snel duidelijk.
 
Om een duidelijk voorbeeld te geven, borduur ik even door op een van de analyses die ik voor NUsport magazine heb mogen doen en mij is bijgebleven. Het is de analyse van bondscoach Louis van Gaal. Het gezicht van van Gaal is opvallend asymmetrisch, wat wil zeggen dat zijn twee gezichtshelften extreem van elkaar verschillen.Van Gaal heeft dus letterlijk twee gezichten. Wat wil zeggen dat hij zich in zijn privéleven heel anders door het leven zal bewegen dan hij ons wil laten geloven door zijn gedrag naar buiten toe.

De verbale bokswedstrijd van van Gaal

De rechterzijde van van Gaal laat veel meer grofheid zien dan zijn linkerzijde. Alles is als het ware gepantserd en heeft hij beschermd met een extra laag. Dat wil zeggen dat hij geleerd heeft in het leven om zich te wapenen en te verharden naar dat wat hij niet kent of niet vertrouwd. Vaak is dit op levenservaringen gebaseerd. Hij heeft zich, door zijn ervaringen in zijn leven, verhard op zijn emotionele vlakken en geleerd om ondanks tegenslagen toch door te zetten en te gaan voor dat wat hij graag wil bereiken. Dat is iets wat iemand een goede leider maakt.
Zijn minder subtiele manier van communiceren lijkt mij eerder een verdedigingsmechanisme. Van Gaal bijt liever eerst, voordat hij zelf mogelijk wordt gebeten. Verbaal deelt hij klappen uit en lijken zijn interviews op tv vaak op een soort van verbale bokswedstrijd. Zijn grote winzucht en trots sterkt zijn noodzaak lomp uit de hoek te komen tegen een "tegenstander".


Bij de linker gezichtshelft van van Gaal, krijgen we een hele andere boodschap! Daar zien we het gezicht van een vriendelijke goedzak die zeker weet hoe hij op een gepaste manier kan praten! Opmerkelijk is het dat je dit ook bijna kan voelen door alleen al naar de helft te kijken. Wanneer je van Gaal niet zou kennen en alleen zijn linkerkant te zien zou krijgen, zou zijn sympathieke voorkomen en zijn heldere, zachtaardige oogopslag een van de eerste zaken zijn die zouden opvallen.
Hiermee is te verwachten dat van Gaal in zijn privéleven een heel ander mens is dan wat hij ons allen graag wil laten geloven

Niets is wat het lijkt

Met de wetenschap van de verborgen eigenschappen van ieder mens, is eigenlijk niets wat het lijkt. Ieder mens heeft zo zijn redenen om andere zaken naar buiten te laten zien dan hij of zij diep van binnen voelt. Het is echter wel mogelijk om toch een kijkje te nemen achter de coulissen van onze gelaatstrekken. Een simpele manier is het vergelijken van de gezichtshelften. Ook zonder kennis van gelaatkunde krijgen we al een indruk van elke afzonderlijke kant, wat je kan gebruiken als er een twijfel bestaat aan dat wat je voelt bij een mens. Het blijft een kwestie van je ogen goed de kost te geven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten